Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft bygger vannkraftverk i Albania

17 jun., 2013

(Oslo, 17. juni 2013) Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftprosjektet Devoll i Albania. I første omgang er det besluttet å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë med en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.

Prosjektet består totalt av tre kraftstasjoner i Devoll-dalen med en samlet installert effekt på 278 MW. Stasjonene vil i gjennomsnitt produsere vel 800 GWh årlig, noe som vil øke den albanske kraftproduksjonen med nesten 20 prosent. Investeringsbeslutningen for den tredje kraftstasjonen er skjøvet ut i tid og vil bli vurdert når de to første stasjonene er ferdigstilt.

Kraftstasjonene er lokalisert ved elven Devoll om lag 70 km sydøst for hovedstaden Tirana. Stasjonene vil utnytte fallet i Devoll elven fra 650 til om lag 95 meter over havet. Investeringsrammen for den første delen av prosjektet er rundt 535 millioner euro. Anbudsprosessene for hovedkontraktene er inne i sluttfasen og byggestart er planlagt i oktober. De to første kraftstasjonene ventes ferdigstilt i henholdsvis 2016 og 2018.

Prosjektselskapet Devoll Hydropower Sh.A. var tidligere eid 50/50 av Statkraft og det østerrikske energiselskapet EVN. Statkraft kjøpte tidligere i år EVNs 50 prosent andel og eier nå 100 prosent av aksjene i selskapet og hele utbyggingen. Transaksjonen er godkjent av albanske myndigheter. Konsesjonsavtalen innebærer at prosjektselskapet bygger, eier og drifter anleggene fram til hjemfall etter endt konsesjonstid.

- Devoll- prosjektet er en viktig del av Statkrafts satsing på internasjonal vannkraft, basert på selskapets vannkraftkompetanse. Utbyggingen sikrer ren energi og utvikling i Albania, og underbygger samtidig vår posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, sier Øistein Andresen, konserndirektør Internasjonal vannkraft i Statkraft.

 

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver Statkraft AS, +47 91 24 16 36

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12