Statkraft bygger vannkraftverk i Albania

17 jun., 2013

(Oslo, 17. juni 2013) Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftprosjektet Devoll i Albania. I første omgang er det besluttet å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë med en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.

Prosjektet består totalt av tre kraftstasjoner i Devoll-dalen med en samlet installert effekt på 278 MW. Stasjonene vil i gjennomsnitt produsere vel 800 GWh årlig, noe som vil øke den albanske kraftproduksjonen med nesten 20 prosent. Investeringsbeslutningen for den tredje kraftstasjonen er skjøvet ut i tid og vil bli vurdert når de to første stasjonene er ferdigstilt.

Kraftstasjonene er lokalisert ved elven Devoll om lag 70 km sydøst for hovedstaden Tirana. Stasjonene vil utnytte fallet i Devoll elven fra 650 til om lag 95 meter over havet. Investeringsrammen for den første delen av prosjektet er rundt 535 millioner euro. Anbudsprosessene for hovedkontraktene er inne i sluttfasen og byggestart er planlagt i oktober. De to første kraftstasjonene ventes ferdigstilt i henholdsvis 2016 og 2018.

Prosjektselskapet Devoll Hydropower Sh.A. var tidligere eid 50/50 av Statkraft og det østerrikske energiselskapet EVN. Statkraft kjøpte tidligere i år EVNs 50 prosent andel og eier nå 100 prosent av aksjene i selskapet og hele utbyggingen. Transaksjonen er godkjent av albanske myndigheter. Konsesjonsavtalen innebærer at prosjektselskapet bygger, eier og drifter anleggene fram til hjemfall etter endt konsesjonstid.

- Devoll- prosjektet er en viktig del av Statkrafts satsing på internasjonal vannkraft, basert på selskapets vannkraftkompetanse. Utbyggingen sikrer ren energi og utvikling i Albania, og underbygger samtidig vår posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, sier Øistein Andresen, konserndirektør Internasjonal vannkraft i Statkraft.

 

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver Statkraft AS, +47 91 24 16 36

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12