Intensjonsavtale om fremtidig eierskap i kraftverk på Vestlandet

25 jan., 2013

(Bergen/Oslo 25.01.13) Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK), Statkraft AS, Haugaland Kraft AS, Sunnhordland Kraftlag AS og Sognekraft AS, har inngått en intensjonsavtale om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet.

Partene skal arbeide for en transaksjon som vil innebære et betydelig bytte av aktiva.

Det er i dag signert en intensjonsavtale som danner basis for å starte forhandlinger om en transaksjon som skal bidra til å rydde i eierskap og tilrettelegge for et tettere industrielt samarbeid mellom kraftselskaper på Vestlandet. Transaksjonen vil om den blir gjennomført blant annet innebære at offentlige vestlandske kraftselskaper ved erverv av aksjer i BKK øker sitt eierskap til vannkraftproduksjon på Vestlandet.  Det vil samtidig medføre at Statkraft trer ut som aksjonær i BKK.

Partene understreker at en transaksjon skal tilrettelegge for at BKK får en god industriell og økonomisk utvikling og vekst samt sikre offentlig kontroll, regional forankring og styring av BKK.

BKK er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engros-omsetning og transport av elektrisk kraft. I dag eies BKK av Statkraft med 49,9 %, Bergen kommune med 37,75 % og 16 landkommuner eier de resterende 12,35 %.

For nærmere informasjon:

BKK:
Tonny Nundal, konserndirektør Kommunikasjon. Tlf. 90 59 58 45
tonny.nundal@bkk.no

Statkraft:
Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft. Tlf. 24 06 71 61 / 90 18 63 10
knut.fjerdingstad@statkraft.com

Sunnhordland Kraftlag:
Magne Heimvik, konsernsjef. Tlf. 97 55 60 65
magne.heimvik@skl.as

Haugaland Kraft:
Olav Linga, administrerende direktør. Tlf.: 91 16 13 24
olav.linga@haugaland-kraft.no

Sognekraft:
Terje Bakke Nævdal, administrerende direktør Tlf: 91 18 10 56 
terje.naevdal@sognekraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12