Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN Program

12 jun., 2012

I forbindelse med at Statkraft har oppdatert sitt EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stephan Skaane, Funding Manager, tel.: +47 24 06 83 06 / +47 905 13 652, Stephan.Skaane@statkraft.com

Yngve Frøshaug, VP Investor Relations, tel.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021, yngve.froshaug@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12