Statkraft AS: Vellykket utstedelse av euro-obligasjon

20 nov., 2012

Statkraft AS har gjennomført en vellykket utstedelse av obligasjon på EUR 700 million med 10 års løpetid. Utstedelsen ble gjort under selskapets eksisterende EMTN-program.

Nøkkelinformasjon:
Størrelse: EUR 700 millioner
Forfall: 28. november 2022
Kupong rente: 2,5 %
Notering: London-børsen


Lånebeløpet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Det var betydelig etterspørsel etter obligasjonen og ordreboken var overtegnet.

BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank og J.P. Morgan fungerte som joint bookrunners for denne transaksjonen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør/SVP Unni K. Hongseth, tlf.: +47 24 06 82 18 /+47 408 74 498
VP Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12 / +47 992 93 670

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12