Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Vellykket utstedelse av euro-obligasjon

20 nov., 2012

Statkraft AS har gjennomført en vellykket utstedelse av obligasjon på EUR 700 million med 10 års løpetid. Utstedelsen ble gjort under selskapets eksisterende EMTN-program.

Nøkkelinformasjon:
Størrelse: EUR 700 millioner
Forfall: 28. november 2022
Kupong rente: 2,5 %
Notering: London-børsen


Lånebeløpet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Det var betydelig etterspørsel etter obligasjonen og ordreboken var overtegnet.

BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank og J.P. Morgan fungerte som joint bookrunners for denne transaksjonen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør/SVP Unni K. Hongseth, tlf.: +47 24 06 82 18 /+47 408 74 498
VP Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12 / +47 992 93 670

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12