Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS: Supplementer til EMTN Program

19 Nov, 2012

I forbindelse med godkjente supplementer til Statkrafts EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Stephan Skaane, Funding Manager, tel.: +47 24 06 83 06 / +47 905 13 652 Stephan.Skaane@statkraft.com
 
Yngve Frøshaug, VP Investor Relations, tel.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021 yngve.froshaug@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Kontakt oss