Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2012

31 okt., 2012

Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2012 torsdag 8. november 2012 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 10.00: Audiocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring (+47) 23 18 45 70 for å delta over telefon.

Kontaktpersoner:
Yngve Frøshaug, Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568