Olav Fjell ny styreleder i Statkraft

26 jun., 2012

(Oslo, 26. juni 2012) Foretaksmøtet i Statkraft SF har i dag valgt Olav Fjell som ny styreleder i Statkraft SF. Generalforsamlingen i Statkraft AS har deretter valgt Olav Fjell som ny styreleder i Statkraft AS. Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

Olav Fjell (født 1951) har lang og bred ledererfaring, både som konsernsjef og gjennom tunge styreverv i norsk næringsliv.

Olav Fjell er i dag avtroppende konsernsjef i Hurtigruten, der han har vært siden 2007. Han var konsernsjef i Statoil i perioden 1999-2003 og har også vært konsernsjef i Postbanken og Lindorff. Han har tidligere også vært med i toppledelsen i Kongsberg Våpenfabrikk og DNB.

Olav Fjell har hatt flere ledende styreverv, blant annet i NSB og Statkraft.

-Jeg kjenner Statkraft fra tidligere og gleder meg til å bli bedre kjent både med selskapet og organisasjonen. Statkraft er et av Norges viktigste og mest spennende selskaper og ledende i Europa innen fornybar energi, sier Olav Fjell.

Olav Fjell tar over som styreleder i Statkraft AS etter Svein Aaser med virkning fra i dag. De øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt.

Styret i Statkraft AS består nå av:Styreleder: Olav Fjell
Nestleder: Ellen Stensrud
Medlem: Halvor Stenstadvold
Medlem: Berit Rødseth
Medlem: Silvija Seres
Medlem: Inge Ryan
Medlem: Odd Vanvik (valgt av de ansatte)
Medlem: Thorbjørn Holøs (valgt av de ansatte)
Medlem: Lena Halvari (valgt av de ansatte)


For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 / 901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12