Statkraft signerer kredittfasilitet på 12 milliarder kroner

20 jan., 2011

(Oslo, 20. Januar 2011) Statkraft AS har signert en ny 5+1+1-årig flervaluta revolverende kredittfasilitet på 12 milliarder kroner.

 

Fasiliteten erstatter Statkrafts eksisterende fasiliteter på 3 milliarder kroner, datert 13. juni 2008, og 5 milliarder kroner, datert 6. juni 2005. Fasiliteten er tiltenkt generelle selskapsformål.

 

Nordea Bank Norge ASA og The Royal Bank of Scotland plc har hatt rollen som koordinatorer, "Mandated Lead Arrangers" og "Bookrunners". Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, DnB NOR Bank ASA, Fokus Bank, Goldman Sachs Bank USA, J.P. Morgan, SEB, Société Générale, Svenska Handelsbanken og UniCredit Luxembourg S.A. har hatt rollen som "Mandated Lead Arrangers" og "Bookrunners". Alle bankene deltar likt i transaksjonen.

 

 

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør/CFO Stein Dale, tlf.: 24 06 72 11 / 450 02 111, stein.dale@statkraft.com
Fundingansvarlig Tron Ringstad, tel. +47 2406 7312 / +47 992 93 670, tron.ringstad@statkraft.com

 

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12