Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft bygger vindparker i Sverige og Skottland

16 jun., 2011

(Oslo/Stockholm/London, 16. Juni 2011) Statkraft har besluttet å bygge Mörttjärnberget vindpark i Sverige og Baillie Wind Farm i Skottland. Det styrker Statkrafts posisjon som størst i Europa innen fornybar energi, og bidrar til å begrense klimaendringene. Begge vindparkene etableres i samarbeid med lokale partnere og skal være ferdigstilt i 2013. Statkrafts investeringsramme for prosjektene er rundt 2 milliarder norske kroner.

 

Til sammen ventes vindparkene å produsere rundt 450 GWh årlig.

- Vi er svært glade for å kunne gå i gang med byggingen av disse vindparkene, og for å levere vekst innen et strategisk satsingsområde. I tillegg er vindkraft miljøvennlig og et viktig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

 

Mörttjärnberget vindpark

Mörttjärnberget vindpark er planlagt i Bräcke kommune i Jämtland, sørøst for Östersund i Midt-Sverige. Konsesjonen åpner for inntil 100 MW i samlet installert effekt. Vindparken bygges av Statkraft SCA Vind AB, og er det første prosjektet i selskapets portefølje som gjennomføres. Selskapet eies 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

 

Baillie Wind Farm

Baillie Wind Farm skal bygges i Caithness nord i Skottland av selskapet Baillie Wind Farm Ltd. Statkraft eier 80 prosent av selskapet. Konsesjonen omfatter inntil 21 vindmøller og en samlet installert effekt på inntil 52,5 MW.

 

Vekst innen vindkraft

Statkraft eier og driver allerede tre vindparker i Norge, én i Sverige og én i Wales. Selskapet har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge, Sverige og Storbritannia. Statkraft og Statoil er i ferd med å bygge havvindparken Sheringham Shoal på 317 MW utenfor England, og har fått lisens til å utvikle Europas største havvindsone på Doggerbank gjennom konsortiet Forewind.

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

For mer informasjon, kontakt:

Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef Wind Power & Technologies, Statkraft AS
+47 24 06 72 28 / +47 911 66 888

Yngve Frøshaug, Investor Relations, Statkraft AS
+47 24 06 78 76 / +47 90 02 30 21  

www.statkraft.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12