Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - korrigert utbytte for 2010

13 May, 2011

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011, som regjeringen offentliggjorde i dag, er Statkraft informert om at utbyttet fra Statkraft SF til den norske stat for 2010 økes med 2,8 milliarder kroner som følge som følge av bedre resultat i 2010 enn tidligere anslått, fra tidligere meddelte 5185 millioner kroner til 7985 millioner kroner. Utbyttet tilsvarer 85 % av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser, justert for urealiserte gevinster og tap.

 

Statkraft SF er morselskap til Statkraft AS og den foreslåtte utbytteøkningen vil være førende også for disposisjoner i Statkraft AS. 

 

Kontaktpersoner:
Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.