Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2010

17 feb., 2011

Sterkt resultat drevet av uvanlig kald vinter

 

(Oslo, 17. februar 2011) Historisk kalde vintertemperaturer med høye kraftpriser og samtidig god og effektiv disponering av vannmagasinene, ga Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 5401 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, mot 4484 millioner kroner i samme periode året før. Underliggende resultat før skatt endte på 5371 millioner kroner, en økning fra 3986 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

 

Samlet for året 2010, endte underliggende EBITDA på 15 030 millioner kroner, sammenlignet med 12 582 millioner kroner i 2009. Underliggende resultat før skatt endte på 13 861 millioner kroner, mot 10 654 millioner året før. Resultatene preges av at fjoråret var det kaldeste på 70 år og at tilsiget var under normalt, i følge offisielle målinger. Kraftmarkedet ble også preget av at svenske kjernekraftverk hadde redusert kapasitet i lengre perioder.

 

- Statkraft har bidratt med en høy kraftproduksjon i perioder med høy etterspørsel. To uvanlig kalde vintre på rad, kombinert med mindre tilsig enn normalt til vannmagasinene, har imidlertid ført til at Statkraft forventer en lavere vannkraftproduksjon i 2011, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

I fjerde kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 62,0 EUR/MWh (36,6). Prisene i 2010 sett under ett var betydelig høyere sammenlignet med 2009, og endte på 53,1 EUR/MWh (35,0). I det tyske markedet var den gjennomsnittlige spotprisen på 51,4 EUR/MWh (38,7) i fjerde kvartal, og 44,6 EUR/MWh (38,9) for året.

 

- Statkraft har i 2010 nådd flere viktige milepæler, og er godt posisjonert for styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel energiproduksjon. Egenkapitalinnskuddet på 14 milliarder kroner i desember viser at Statkraft har en solid støtte fra eier for strategien, sier Rynning Tønnesen.

 

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for fjerde kvartal var på 18,0 TWh (17,8 TWh). Vannkraftproduksjonen var noe høyere enn i fjerde kvartal i 2009, mens gasskraftproduksjonen var noe lavere. I løpet 2010 produserte Statkraft totalt 57,4 TWh, som er på størrelse med produksjonen året før på 57,0 TWh. Det var store månedlige variasjoner i løpet av året, der Statkraft produserte betydelig over normalt i januar, februar og desember. Ved utgangen av året var den samlede magasinfyllingen i Norden på 36 % under normalt nivå, ifølge NVE.

 

Statkraft hadde brutto driftsinntekter på 8939 millioner kroner (8157 millioner) i fjerde kvartal, og 29 252 millioner kroner (25 675 millioner) i 2010. Det rapporterte regnskapet er påvirket av betydelige engangsposter og urealiserte verdiendringer, og det regnskapsmessige resultatet for 2010 var på 7451 millioner kroner (7716 millioner kroner) etter skatt.

 

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør/CFO Stein Dale, tlf.: 24 06 72 11 / 450 02 111
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Investor Relations Johan Ailo Kalstad, tlf.: 24 06 84 81 / 952 45 568
eller www.statkraft.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12