Konserndirektør Stein Dale slutter i Statkraft

05 apr., 2011

Stein Dale har sagt opp sin stilling som konserndirektør og CFO i Statkraft, der han har vært ansatt i 9 år. Siden april 2005 har han sittet i konsernledelsen og fra april 2008 har Dale vært CFO med ansvar for økonomi, finans, strategi/M&A og juridisk.

-Jeg har tatt en beslutning om at det er riktig for meg å søke nye utfordringer nå. Det har vært både spennende og utfordrende år. Sammen med svært dyktige medarbeidere har jeg hatt det privilegium å få arbeide med å utvikle Statkraft til å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi. I tillegg har satsingen på SN Power vært et hjertebarn, sier Stein Dale.

-Stein Dale har vært en sentral og dyktig leder i Statkraft. Jeg er takknemlig for det gode og nære samarbeidet vi har hatt gjennom flere år. Jeg ønsker ham lykke til videre, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Stein Dale går foreløpig ikke til noen ny jobb, og vil fortsette som CFO ut juni.

Kontaktperson:                                                        
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: + 47 24 06 71 61 / +47 901 86 310
knut.fjerdingstad@statkraft.com

 

www.statkraft.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12