Jens Bjørn Staff ny CFO i Statkraft

17 jun., 2011

(Oslo 17. juni 2011) Jens Bjørn Staff (44) blir ny konserndirektør og CFO i Statkraft. Staff kommer fra stillingen som Head of Finance & Control for Europa & Asia i Development & Production International i Statoil ASA.

-Vi er svært fornøyd med å få Jens Bjørn Staff som ny CFO. Han har lang og omfattende erfaring innen økonomi og ledelse. Gjennom sentrale posisjoner har han opparbeidet betydelig kommersiell erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser frem til at Staff skal lede dette viktige området i Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

-Statkraft er et av landets viktigste og mest spennende selskaper med sin satsing på miljøvennlig energi både i Norge og internasjonalt. Her er det store vekstmuligheter og jeg ser frem til å arbeide med disse utfordringene, sier Jens Bjørn Staff.

Staff har siden 2005 hatt flere lederposisjoner i ulike enheter i Statoil, som finansdirektør (CFO) i Statoil Norge AS og Statoil Detaljhandel AS og Vice President Finance & Control (CFO) in Energy & Retail Europe i Statoil ASA. Han har tidligere vært økonomidirektør i Posten Norge AS.

Han har en MBA fra Norges Handelshøyskole, BA fra Handelshøyskolen BI, samt mellomfag sosialøkonomi ved UiO.           

Jens Bjørn Staff tiltrer etter nærmere avtale.

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land

For mer informasjon, kontakt:

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad tlf. 90186310/24067161

e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

 www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12