Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2009

26 mar., 2010

Vedlagt følger pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2009 for Statkraft AS.

Statkraft har i år lagt om formatet på årsrapporten. Den komplette rapporten med formell regnskapsrapportering samt ledelsens gjennomgang og all tilleggsinformasjon finnes på Statkrafts hjemmeside. Den trykte rapporten inneholder kun den lovpålagte rapporteringen, det vil si årsberetning og regnskap samt redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

 

Internett-versjonen er tilgjengelig via Statkrafts hjemmesider www.statkraft.no. Her finnes også papirversjonen i pdf-format for utskrift. Årsrapporten på engelsk er tilgjengelig via www.statkraft.com.

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)