Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2009

26 mar., 2010

Vedlagt følger pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2009 for Statkraft AS.

Statkraft har i år lagt om formatet på årsrapporten. Den komplette rapporten med formell regnskapsrapportering samt ledelsens gjennomgang og all tilleggsinformasjon finnes på Statkrafts hjemmeside. Den trykte rapporten inneholder kun den lovpålagte rapporteringen, det vil si årsberetning og regnskap samt redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

 

Internett-versjonen er tilgjengelig via Statkrafts hjemmesider www.statkraft.no. Her finnes også papirversjonen i pdf-format for utskrift. Årsrapporten på engelsk er tilgjengelig via www.statkraft.com.

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)