Statkraft AS - korrigert utbytte for 2009

11 mai, 2010

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2010, som Regjeringen offentliggjorde i dag, er Statkraft informert om at utbyttet fra Statkraft SF til den norske stat for 2009 økes med 449 millioner kroner, fra tidligere meddelte 3740 millioner kroner til 4189 millioner kroner. Utbyttet tilsvarer 85 % av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser, justert for urealiserte gevinster og tap.

Statkraft SF er morselskap til Statkraft AS og den foreslåtte utbytteøkningen vil være førende også for disposisjoner i Statkraft AS, hvor nødvendige regnskapsmessige korreksjoner vil bli foretatt.

 

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)