Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - andre kvartal 2010

19 aug., 2010

Godt halvår og tilfredsstillende 2. kvartal for Statkraft 

(Oslo, 19. august 2010) Etter et rekordhøyt resultat i første kvartal 2010 falt resultatet noe tilbake i andre kvartal. Underliggende resultat før skatt i andre kvartal endte på 2311 millioner kroner sammenlignet med 2295 millioner kroner i andre kvartal 2009. Statkrafts underliggende driftsresultat andre kvartal ble 1119 millioner kroner sammenlignet med 1420 millioner kroner i andre kvartal 2009. Resultatet er som forventet og gjenspeiler i hovedsak normal sesongvariasjon.

 

Samlet for første halvår 2010 ble det underliggende resultat før skatt 7685 millioner kroner sammenlignet med 5780 millioner kroner første halvår 2009. Underliggende driftsresultatet første halvår ble 6612 millioner kroner sammenlignet med 5363 millioner kroner for første halvår i 2009.

 

- For første halvår er resultatene gode og viser en vellykket energidisponering og høye priser gjennom halvåret. Vi har også hatt en god og stabil drift og høy tilgjengelighet ved kraftverkene. Statkraft produserte langt over normalt da kraftbehovet var som høyest i januar og februar, mens vi i andre kvartal valgte å spare på vannet på grunn av lavere priser og relativt lave vannmagasiner. På årsbasis tilsier dagens magasinsituasjon en lavere produksjon enn i fjor, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Den gjennomsnittlige systemprisen i det nordiske markedet var betydelig høyere i første halvår enn i tilsvarende periode i 2009, og endte på 52,3 EUR/MWh (36,1). I andre kvartal var gjennomsnittsprisen 44,9 EUR/MWh (34,0). I det tyske markedet var den gjennomsnittlige spotprisen i første halvår 41,5 EUR/MWh (39,9) og i andre kvartal 41,9 EUR/MWh (32,4).

 

Statkraft produserte i første halvår 29,0 TWh (27,3). Gasskraft bidro med økt produksjon, mens produksjonen av vannkraft var noe lavere enn i første halvår i fjor. I andre kvartal ble det produsert vesentlig mindre enn i første kvartal og kvartalsproduksjonen endte på 10,6 TWh (10,2 TWh). Fremover forventes relativt lav vannkraftproduksjon på grunn av magasinnivåer under det normale. Ved utgangen av juni var den samlede magasinfyllingen for samtlige selskaper i Norden på 84,3 % av normalt nivå, tilsvarende 70,1 TWh.

 

Statkraft hadde brutto driftsinntekter på 15 950 millioner kroner (12 929 millioner) i halvåret. Det rapporterte regnskapet er påvirket av urealiserte verdiendringer og engangsposter, og det regnskapsmessige resultatet i første halvår 2010 var 9759 millioner kroner før skatt (5294 millioner) og 5596 millioner kroner etter skatt (3293 millioner).

 

Statkraft har i andre kvartal besluttet å fokusere vekststrategien og redusere investeringsplanene. Selskapet vil søke å få en positiv avklaring med eier rundt kapital- og utbyttepolitikk fremover.

 

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
eller www.statkraft.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12