Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - Utstedelse av obligasjonslån

21 jun, 2010

Statkraft AS har den 21. juni utstedt et nytt obligasjonslån på SEK 2500 millioner under EMTN programmet. Innbetaling på lånet er 28. juni 2010. Lånet løper til 28. september 2012. Lånet noteres på London børsen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.