Statkraft AS - Utstedelse av obligasjonslån

21 jun., 2010

Statkraft AS har den 21. juni utstedt et nytt obligasjonslån på SEK 2500 millioner under EMTN programmet. Innbetaling på lånet er 28. juni 2010. Lånet løper til 28. september 2012. Lånet noteres på London børsen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.