Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån

30 aug., 2010

Statkraft AS har den 30. august kjøpt tilbake pålydende NOK 250 millioner i ISIN NO 0010392061 (STAKR15). Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12