Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2010

12 mai, 2010

Statkraft offentliggjør resultater for 1. kvartal 2010 torsdag 20. mai 2010 kl. 08.00.

 

Materiale vil være tilgjengelig på Oslo Børs, www.newsweb.no, og på Statkrafts internettsider www.statkraft.no.

 

Telefonkonferanse på engelsk blir avholdt kl. 10.00, med en gjennomgang av resultatene før det åpnes for spørsmål. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 eller +47 23 18 45 01.

 

For å spille av opptak i etterkant, ring (+47) 23 18 45 02

Pinkode: 1311#

Refno: 311#

 

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12