Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2010

12 mai, 2010

Statkraft offentliggjør resultater for 1. kvartal 2010 torsdag 20. mai 2010 kl. 08.00.

 

Materiale vil være tilgjengelig på Oslo Børs, www.newsweb.no, og på Statkrafts internettsider www.statkraft.no.

 

Telefonkonferanse på engelsk blir avholdt kl. 10.00, med en gjennomgang av resultatene før det åpnes for spørsmål. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 eller +47 23 18 45 01.

 

For å spille av opptak i etterkant, ring (+47) 23 18 45 02

Pinkode: 1311#

Refno: 311#

 

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12