Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2009

05 nov., 2009
Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2009 torsdag 12. november 2009 kl. 08.00.
 
Kvartalsrapport og PowerPoint-presentasjon vil være tilgjengelig på Oslo Børs, www.newsweb.no, og på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk på www.statkraft.com).
 
En telefonkonferanse på engelsk holdes kl. 10.00 norsk tid, med en gjennomgang av resultatene før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 eller +47 23 00 04 00 og referer til statkraftpresentasjon. Vennligst oppgi navn og selskap.
 
For å spille av opptak i etterkant av telefonkonferansen, ring (+47) 67 89 40 91:
Tast accountno: 1311 etterfulgt av #
Tast 1
Tast conferenceno: 311 etterfulgt av #
Tast 1 og avspillingen starter.
 
Kontaktpersoner:
Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111
Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021