Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kalhovd, Strengen og Grotte dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

På Mårfjellet på Hardangervidda skal Statkraft oppgradere i alt fem dammer i Mårvassdraget. Anleggsperioden vil vare fram til 2027. På denne siden vil vi informere fortløpende om prosjektet, framdrift og forhold som det er viktig å vite om.

Fjellvegen fra Steinsbøle mot Kalhovd-Synken og videre mot Grotte-Gvepseborg vil være åpen som normalt i sommer. Oppgradering av vegen vil tidligst starte 1. september.

I reguleringsområdet til Mår kraftverk i utkanten av Hardangervidda skal Statkraft oppgradere i alt fem dammer. Anleggsperioden vil vare frem til 2027. Her er en oversikt over informasjon og ressurser som gjelder for anleggsperioden.

Det er en stor oppgradering som skal gjennomføres på damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte i Mårfjellet på Hardangervidda i Tinn kommune. Kalhovd- Strengendammene skal bli sikrere og mer motstandsdyktig mot ytre påkjenninger. Derfor har Statkraft startet et arbeid med å planlegge oppgradering av de over 70 år gamle dammene. Når jobben er ferdig i 2027 tilfredsstiller dammene myndighetens (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) skjerpede krav til damsikkerhet i mange år framover.

Mårfjellet dammer består av Kalhovd dam, Strengen dammer og Grotte dam, totalt fem dammer. Høsten 2022 er det planlagt å starte på første del av arbeidet. Det vil omfatte Kalhovdveien som skal rustes opp og forsterkes for å kunne håndtere økt trafikk og tunge kjøretøyer når damoppgraderingen starter. Veien skal fortsatt være grusdekket, men vil få en bedre standard når damarbeidene er ferdige.

Statkraft forstår at mange vil oppleve anleggsperioden som en ulempe. Vi vil gjøre alt vi kan for å informere og tilrettelegge for ulike brukere i de årene arbeidet pågår. Denne nettsiden vil oppdateres fortløpende med nyttig informasjon for hytteeiere, næringsdrivende og friluftsfolk.

Kalhovd dam
Statkraft

Om rehabiliteringsprosjektet

Følgende dammer skal rehabiliteres

 • Kalhovd dam
  Platedam ferdig i 1948, ca 375 m lang, største høyde 15 m
 • Strengen dammer (I, II, III)
  Platedam ferdig i 1948, total lengde ca 655 m, største høyde 14 m
 • Grotte dam
  Plate/hvelvdam ferdig i 1948, 275 m lang, største høyde 12 m
  Inntaksmagasin for Mår kraftverk, 820 m fall / 180 MW / 1,1 TWh

Eierforhold: Statkraft Energi AS drifter og vedlikeholder damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte på vegne av Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) som er konsesjonær.

Tidslinje

2022

Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte, planlagt oppstart høsten 2022

2023

Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Forberedelser damoppgradering

2024

Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien

2025

Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien

2026

Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien

2027

Prosjektavslutning Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien.

Brosjyre om Mår/Hakavik-verkene

kart

Mårfjellet