Kalhovd, Strengen og Grotte dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

På Mårfjellet på Hardangervidda skal Statkraft oppgradere i alt fem dammer i Mårvassdraget. Anleggsperioden vil vare fram til 2027. På denne siden vil vi informere fortløpende om prosjektet, framdrift og forhold som det er viktig å vite om.

Siste nytt fra prosjektet:

29.august 2022: Veiarbeidet som var planlagt å starte høsten 2022 er skjøvet til våren 2023. 

Det planlegges arbeid på bruer ved Kalhovd og Grotte i høst, dette vil ikke ha konsekvenser for trafikken på veiene.

Kalhovd dam
Statkraft

Om rehabiliteringsprosjektet

Følgende dammer skal rehabiliteres

 • Kalhovd dam
  Platedam ferdig i 1948, ca 375 m lang, største høyde 15 m
 • Strengen dammer (I, II, III)
  Platedam ferdig i 1948, total lengde ca 655 m, største høyde 14 m
 • Grotte dam
  Plate/hvelvdam ferdig i 1948, 275 m lang, største høyde 12 m
  Inntaksmagasin for Mår kraftverk, 820 m fall / 180 MW / 1,1 TWh

Eierforhold: Statkraft Energi AS drifter og vedlikeholder damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte på vegne av Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) som er konsesjonær.

Tidslinje

2022

Det planlegges arbeid på bruer ved Kalhovd og Grotte i høst, dette vil ikke ha konsekvenser for trafikken på veiene

2023

Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Plan for trafikkavvikling vil bli annonsert

2024

Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. 

2025

Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien

2026

Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien

2027

Prosjektavslutning Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien.

Om prosjektet

I reguleringsområdet til Mår kraftverk i utkanten av Hardangervidda skal Statkraft oppgradere i alt fem dammer. Anleggsperioden vil vare frem til 2027. Her er en oversikt over informasjon og ressurser som gjelder for anleggsperioden.

Det er en stor oppgradering som skal gjennomføres på damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte i Mårfjellet på Hardangervidda i Tinn kommune. Kalhovd- Strengendammene skal bli sikrere og mer motstandsdyktig mot ytre påkjenninger. Derfor har Statkraft startet et arbeid med å planlegge oppgradering av de over 70 år gamle dammene. Når jobben er ferdig i 2027 tilfredsstiller dammene myndighetens (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) skjerpede krav til damsikkerhet i mange år framover.

Mårfjellet dammer består av Kalhovd dam, Strengen dammer og Grotte dam, totalt fem dammer. 

Statkraft forstår at mange vil oppleve anleggsperioden som en ulempe. Vi vil gjøre alt vi kan for å informere og tilrettelegge for ulike brukere i de årene arbeidet pågår. Denne nettsiden vil oppdateres fortløpende med nyttig informasjon for hytteeiere, næringsdrivende og friluftsfolk.

Brosjyre om Mår/Hakavik-verkene

kart

Mårfjellet