Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kalhovd, Strengen og Grotte dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Statkraft skal rehabilitere i alt fem dammer i Mårfjellet i Tinn kommune i Telemark. De fem dammene er Kalhovd, Strengen I, II og III og Grotte. Grotte er inntaksmagasin for Mår kraftverk som har en installert effekt på 180 MW og produksjon på litt over 1TWh.  Anleggsperioden vil vare fram til 2028. Sommeren 2023 vil prosjektet arbeide med å oppgradere Kalhovdveien. På denne siden vil vi informere fortløpende om prosjektet, framdrift og forhold som det er viktig å vite om.

Siste nytt fra prosjektet:

2 mai, 2023
Arbeidet med oppgradering av Kalhovdveien er planlagt startet opp sommeren 2023

Oppgraderingen vil skje på strekningen Steinsbøle – Kalhovd – Strengen – Grotte. Arbeidet er planlagt gjennomført ila 2023-2024. 

Åpningstider Kalhovdveien: 

 

15 feb., 2023
Arbeid med bygging av nytt bjelkestengsel på Kalhovddammen

Det pågår for tiden et arbeid med bygging av nytt bjelkestengsel på Kalhovddammen. Dykkere brukes til deler av jobben. 
Veien til Kalhovd har blitt brøytet for å få opp kran og nødvendig utstyrGodt samarbeid med kraftverksgruppe Mår, Bilfinger og Skårberg maskin. 

Kalhovd dam
Statkraft

Om rehabiliteringsprosjektet

Følgende dammer skal rehabiliteres

 • Kalhovd dam
  Platedam ferdig i 1948, ca 375 m lang, største høyde 15 m
 • Strengen dammer (I, II, III)
  Platedam ferdig i 1948, total lengde ca 655 m, største høyde 14 m
 • Grotte dam
  Plate/hvelvdam ferdig i 1948, 275 m lang, største høyde 12 m
  Inntaksmagasin for Mår kraftverk, 820 m fall / 180 MW / 1,1 TWh

Eierforhold: Statkraft Energi AS drifter og vedlikeholder damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte på vegne av Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) som er konsesjonær.

Tidslinje

 • 2023

  Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Plan for trafikkavvikling vil bli annonsert. I tillegg vil det foregå noen forberedende arbeider på damanleggene.

 • 2024

  Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Plan for trafikkavvikling vil bli annonsert. I tillegg vil det foregå noen forberedende arbeider på damanleggene.

   

 • 2025

  Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende veivedlikehold.

 • 2026

  Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende veivedlikehold.

 • 2027

  Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende veivedlikehold.

 • 2028

  Prosjektavslutning Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien.

Om prosjektet

I reguleringsområdet til Mår kraftverk i utkanten av Hardangervidda skal Statkraft oppgradere i alt fem dammer. Anleggsperioden vil vare frem til 2028. Her er en oversikt over informasjon og ressurser som gjelder for anleggsperioden.

Det er en stor oppgradering som skal gjennomføres på damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte i Mårfjellet på Hardangervidda i Tinn kommune. Kalhovd- Strengendammene skal bli sikrere og mer motstandsdyktig mot ytre påkjenninger. Derfor har Statkraft startet et arbeid med å planlegge oppgradering av de over 70 år gamle dammene. Når jobben er ferdig i 2028 tilfredsstiller dammene myndighetens (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) skjerpede krav til damsikkerhet i mange år framover.

Mårfjellet dammer består av Kalhovd dam, Strengen dammer og Grotte dam, totalt fem dammer. 

Statkraft forstår at mange vil oppleve anleggsperioden som en ulempe. Vi vil gjøre alt vi kan for å informere og tilrettelegge for ulike brukere i de årene arbeidet pågår. Denne nettsiden vil oppdateres fortløpende med nyttig informasjon for hytteeiere, næringsdrivende og friluftsfolk.

Brosjyre om Mår/Hakavik-verkene

kart

Mårfjellet