Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

PPA: Muliggjør vekst av fornybar energi

En kraftkjøpsavtale er en kontrakt mellom en produsent (selger) og en forbruker (kjøper) av energi. De siste årene har den utviklet seg til å bli en vinn-vinn-løsning for å vedlikeholde og bygge ut fornybar energi uten subsidier.

Patrick Koch
Patrick Koch
Leder av Upstream Origination

Patrick Koch leder enheten i Düsseldorf i Tyskland for oppstrøms kraftopprinnelse, Upstream Origination, i Statkrafts forretningsområde Marked.

Statkraft er en ledende leverandør av kortsiktige og langsiktige kraftkjøpsavtaler, også kjent som Power Purchase Agreement (PPA). De siste årene har PPA-er utviklet seg og tatt nye former for å sikre vekst av fornybar energi.

Vindturbiner og strømmaster
(Foto: Statkraft)

Strømkjøpsavtaler for produsenter

Produsenter av varierende fornybar kraft trenger å sikre lønnsomheten i virksomheten. Fornybar energi fra vind og sol er avhengig av naturlige forhold som forandrer seg. I tillegg fører endringer i tilbud og etterspørsel i engrosmarkeder for energi til at prisene svinger mye. Derfor kan det være vanskelig å forutsi inntektene fra fornybar produksjon.

Tidligere har denne økonomiske usikkerheten blitt redusert med tilskudd eller innmatstakster (feed-in tariffs) som hadde som mål å stimulere veksten i fornybar energi. I et økende antall markeder er slike tilskuddsordninger nå avsluttet eller nærmer seg slutten, ettersom fornybar kraft blir mer og mer konkurransedyktig.

– Det blir færre og færre subsidier eller innmatstariffer i årene som kommer. Investeringer i anlegg for fornybar kraft vil bli enklere og billigere, men behovet for forutsigbare inntekter forblir det samme. Produsenter av fornybar energi må sikres et jevnt inntektsnivå for å garantere kortsiktig og langsiktig lønnsomhet for anleggene sine, og banker og investorer vil fortsette å kreve et visst nivå av inntekt og plansikkerhet. Vi forventer derfor at antallet PPA-er øker i fremtiden, sier Patrick Koch, leder av enheten for German Origination, i Statkrafts forretningsområde Marked.

Ved å garantere inntektene gjennom PPA-er er det i tillegg mulig å finansiere prosjekter for fornybaranlegg utenfor subsidieregimer. Dette bidrar til å styrke den generelle veksten i fornybar energi.

Solpaneler
(Foto: Statkraft)

Strømkjøpsavtaler for store energiforbrukere

Virksomheter og selskaper som leverer strøm til bedrifter og husholdninger, trenger å kjøpe energi til en forutsigbar pris. I økende grad inngås PPA-er for fornybar energi.

– Årsaken er en kombinasjon av bærekraftsstrategier og et ønske om å delta i det grønne skiftet, sier Koch.

– Noen kjøpere ønsker at produksjonen fra fornybare kilder faktisk skal samsvare med sanntidsforbruket, og Statkraft gir planleggingssikkerhet for svingende produksjon, legger han til.

Infografikk om PPA

Vinn-vinn-situasjon

Utfordringen i markedet er at kraftforbrukere og eiere av anlegg for fornybar kraft ikke har de samme behovene. Den ene ønsker uavbrutt forsyning, den andre kan bare selge strøm når den er produsert – når vinden blåser eller solen skinner.

For å løse denne konflikten oppfyller Statkraft begge parters behov:

  • Tilbyr forutsigbarhet og forsyningssikkerhet til forbrukerne takket være en stor portefølje av kraftverk som kombinerer vann, sol og vind for å sikre en jevn forsyning.
  • Gir økonomisk forutsigbarhet og sikkerhet for anleggseiere gjennom muligheten til å generere stabile, forutsigbare inntekter.

Om PPA

Er det noen standarder for PPA-er?

PPA-er forhandles mellom motparter. Imidlertid er det standard kategoriseringer for PPA-er som brukes i bransjen, for eksempel kortsiktig eller langsiktig for å angi tidslengden, eller on- og off site for å indikere om energiproduksjonsanlegget er lokalisert på samme sted eller i nærheten av kjøperen eller befinner seg et annet sted. I tillegg finnes økonomiske PPA-er som ikke innebærer fysisk levering.

Hvordan leveres kraften fra selger til kjøper?

Når det gjelder en PPA på stedet, kan kraften forbrukes direkte av anlegget til kunden. I de fleste tilfeller er anlegget imidlertid lokalisert et annet sted. Derfor føres strømmen inn i strømnettet på produsentens ende, og nettet kobler det til forbrukeren akkurat som for alle husholdninger som kjøper energi.

Hvordan er økonomiske PPA-er definert?

I tillegg til PPA-er der energi blir levert fysisk, er det også økonomiske eller virtuelle PPA-er som gir risikostyring for prissvingninger, uten en faktisk strømforsyning. Kjøper og selger avtaler pris for et avtalt kvantum. Kraft selges i spotmarkedet, og forskjeller mellom markedspris og avtalt pris blir avgjort mellom partene.

Del denne artikkelen