Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft planlegger pumpekraftverk ved Loch Ness i Skottland

15 des., 2023

Statkraft har kjøpt rettighetene til prosjektet Red John, et pumpevannkraftverk som skal hente vann fra Loch Ness i Skottland. Gjennomføringen av prosjektet er viktig for å kunne legge om kraftsystemet i Skottland til fornybar energi.

Prosjektet, som ligger ved Inverness vil ha en installert effekt på 450 MW. Det vil være et viktig bidrag til å balansere kraftsystemet for å kunne ta inn mer sol- og vindkraft i strømnettet. Et pumpekraftverk fungerer slik at vannet pumpes opp i et øvre magasin når det er overskudd på kraft. Vannet lagres som et batteri, og brukes til strømproduksjon ved behov, ved å slippe vannet tilbake til et nedre magasin som er Loch Ness.

- Dette er et veldig spennende prosjekt. Vi kan bidra med Statkrafts unike vannkraftkompetanse til det grønne energiskiftet i Skottland og samtidig styrke forsyningssikkerheten. Fleksibel kraft er nødvendig for å kunne balansere strømnettet og fase inn mer fornybar energi, sier Statkrafts Europadirektør, Barbara Flesche.

Det er Intelligent Land Investments Group, et selskap som utvikler fornybarprosjekter i Skottland, som selger prosjektet. Statkraft vil utvikle prosjektet videre og investere dersom det blir lønnsomt. Det vil være avhengig av rammevilkårene. Prosjektet ble godkjent av lokale myndigheter i 2021. 

Britiske myndigheter har annonsert at de vil utvikle et rammeverk for å støtte investeringer i større lagringsinfrastruktur for energi, som pumpekraftverk. Hvordan dette blir utformet vil ha stor betydning for om prosjektet lar seg gjennomføre.

- Bygging av dette pumpekraftverket forutsetter rammebetingelser fra britiske myndigheter som er tilpasset slike prosjekter, sier Flesche. 

Statkraft har allerede flere pumpekraftverk i drift i Norge og Tyskland. Statkraft er godt etablert i Skottland med hovedkontor i Glasgow og har flere vindparker i drift og andre prosjekter under planlegging eller bygging. 

Les mer om prosjektet Red John.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Dame smiler til kameraet
Marte Lerberg Kopstad
Internasjonal pressekontakt