Mann med PC i rom med dataservere
Foto: Shutterstock

IT-eksperter kommer jevnlig sammen for å drøfte data og digitalisering i det grønne energiskiftet.

Er data vår nye fornybare ressurs?

 

Kan vanvittige mengder data redde fremtiden? Vi stiller dette og mange andre spørsmål når 30 skarpskodde Statkraft-ansatte kommer sammen for å måle krefter i en idékonkurranse, et "Hackathon", om digitalisering i det grønne energiskiftet.

Caroline Bjånesøy
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

– Vi brainstormer om utfordringer rundt sirkulærøkonomi og hvordan vi kan gjenbruke materialer fra produksjonen av solkraft, vindkraft og vannkraft, sier Caroline Bjånesøy.

Den entusiastiske IT-forretningsutvikleren har en god dag på jobben i Statkraft.

– Og vi skal jo vinne med våre ideer og forslag! sier Bjånesøy og innrømmer at konkurranseinstinktet er "litt over snittet".

Se video fra Hackathon-samlingen

Gruppediskusjon
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

Fra samlingen i Statkrafts hovedkvarter på Lilleaker i Oslo rett før jul i 2021.

To dager er satt av når ansatte på tvers av Statkraft skal bryne seg på reelle problemstillinger rundt temaet "digitalisering og det grønne skiftet".

Et sentralt spørsmål er hvordan produksjon av fornybar kraft kan gjøres enda bedre med bruk av data.

Mange fagområder i selskapet er representert under de to møtedagene, men det er ansatte med IT-bakgrunn som dominerer. Tross alt er det de som direkte skal hjelpe selskapet til å videreutvikle bruken av data og digitale systemer. Slik at Statkraft kan fortsette å skape energi av vann, sol og vind.

– IT er et fagområde der det er sterk konkurranse om talentene. Og vi i Statkraft konkurrerer om de beste hodene, sier, sier Rune Sundling, ansvarlig for Hackathon-arrangementet og leder av det digitale ekspertisesenteret i Statkraft.

– Statkraft vokser raskt som selskap både i Norge og utenlands, og vi har en lang rekke med spennende, teknologirelaterte muligheter å ta fatt på i fremtiden. IT-talenter har mye å velge mellom i dag, men Statkraft har sterke konkurransefortrinn i den rollen vi spiller i det grønne skiftet, den sterke kulturen vi har for læring, samt teknologi av ypperste klasse.

Rune Sundling
Rune Sundling leder Statkrafts Digital Centre of Expertise i hovedkvarteret på Lilleaker i Oslo. (Foto: Kitchen)

Digitalisert kraftproduksjon

Statkrafts kjernevirksomhet ivaretas av hydrologer og vindkraftteknikere, men også av et stort digitalt økosystem. Kunstig intelligens, koding og dataanalyse – og selve den digitale infrastrukturen – er noen av kompetanseområdene for de 350 ansatte som jobber innenfor IT og digitalisering i Statkraft i 18 land.

I dette voksende digitale økosystemet spiller data en stadig større rolle. Se bare på selve mengden: Hundrevis av millioner av datapunkter prosesseres daglig i Statkrafts integrasjonsmiljø.

Så hvordan skal man kunne få mest mulig ut av en slik enorm datamengde?

– Dette er en av mange spennende muligheter som data gir oss i Statkraft. Data og innsikt driver hvordan vi opererer, sier Sundling.

Solnedgang over solcellepaneler
Sted: Spania
Foto: Statkraft

Fra solcelleparken Cabrera Solar i Andalucia i Spania.

Kanskje du kan tenke deg å arbeide tett på drift og optimalisering av Statkrafts vann-, vind- og solkraftverk, som er blant verdens mest avanserte? Eller å jobbe for å beskytte fremtidens energiressurser mot cybertrusler?

– Statkraft er mye mer et teknologiselskap enn de fleste tror. Og for å sikre at vi finner løsningene for fremtiden må vi samarbeide på tvers av fagområder og tekniske disipliner for å innovere og vokse, sier Sundling.

– Vi er på mange måter energisektorens best bevarte hemmelighet, for overraskende nok er vi også blant de største teknologiselskapene i Norge. Vi har store utviklingsavdelinger og har mange som slutter seg til oss med IT-kompetanse eller utvikler kompetansen sin internt. Med den pågående veksttakten i Statkraft trenger vi at enda flere talentfulle og dyktige folk deler sine ferdigheter og kunnskaper med oss.

Sundling forklarer at akkurat dette Hackathon-et, som er kalt "Business for the future", er en kreativ problemløsningsprosess der deltakerne bryner seg på reelle forretningsutfordringer for Statkraft. De ulike gruppene presenterer sine løsningsforslag til en jury som kårer en vinner.

– Det handler om å nærme seg utfordringen fra alle vinkler og komme opp med en idé som er innovativ og mulig å iverksette, og som også har et stort vekstpotensial, sier Sundling.

– Vi ønsker at deltakerne skal få kontakt med andre likesinnede, bygge nettverk og ha en fantastisk læringsopplevelse som tilfredsstiller deres nysgjerrighet og gjør at de utfordrer seg selv til å tenke dristig og modig. Dette arrangementet er virkelig lagt opp for dem. Hvis vi er så heldige å ende opp med noen konkrete forretningsideer som kan utvikles videre, er det en ekstra bonus.

– Det faktum at dette arrangementet tiltrakk seg så mange medarbeidere med ulike bakgrunner og profiler fra hele selskapet, sier mye om fremtiden til Statkraft, sier Sundling.

Post It-lapper
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

Post-it-lapper festes, gruppedynamikk formes og ideer genereres. Noen ideer blir stående, andre blir skrotet.

Spennende oppgaver

Har du idéer om hvordan en eller flere av oppgavene under bør løses?

Anleggsarbeid
Foto: Statkraft

Oppgave 1: Optimalisering av energiverktøy

Hvordan kan Statkraft spille en rolle med å optimalisere kraftproduksjon, kraftforbruk og energilagring i bygninger og på anleggsområder?

Arbeid på solcelleanlegg
Sted: Emmen, Nederland
Foto: Ole Martin Wold

Oppgave 2: En sirkulær fornybarindustri

Hvordan kan Statkrafts virksomhet bli mer sirkulær? Ved eksempelvis gjenvinning og gjenbruk av solceller og annet anleggsutstyr?

Rom med dataskjermer
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Oppgave 3: Data som en ny forretningsmulighet

Hvordan kan Statkraft skape nye forretningsmuligheter gjennom å dra nytte av den enorme datamengden selskapet sitter på?

Teknisk kompetanse møter markedsteft

Hackathon_Caroline_Bjånesøy_Still008_600x400.jpg
Caroline Bjånesøy er Business IT Developer ved Statkrafts hovedkontor i Oslo. (Foto: Kitchen) 

Å samarbeide og jobbe sammen som et team er en viktig del av Caroline Bjånesøys arbeidshverdag.

I rollen som IT-forretningsutvikler jobber hun med å bygge broer mellom IT og business, og arbeider for å finne de beste løsningene for at de to virksomhetsområdene kan fungere godt sammen og oppnå gjensidig fordelaktige resultater. Det er en fin måte å vise hvordan effekten av IT og teknologi kan være på businessvirksomheten, og hvorfor samarbeid mellom de to områdene er så avgjørende.

– Når mennesker med forskjellig bakgrunn og ekspertise kommer sammen, oppmuntrer det til innovasjon, og det er bevist at det genererer bedre ideer. Hackathon er en flott måte å demonstrere effekten av dette, slik at vi tar det med inn i hverdagen vår.

Interessante utfordringer

Alexander Esser
Alexander Esser er Lead Developer, Nordic Software Development, med base i Statkrafts hovedkvarter i Oslo. 

I andre ende av lokalet finner vi en av utviklerne av software i Statkraft, Alexander Esser. Han gestikulerer og forklarer, ivrig opptatt med å legge frem sine forslag til gruppen.

– I vår gruppe kjenner vi hverandre fra før, så vi sparte tid på å bli kjent i starten og kunne gå rett på oppgaven, sier Esser med et smil. Til vanlig jobber han med systemutvikling av interne applikasjoner, men har tatt et avbrekk fra det daglige arbeidet for utfordre hjernen og evnene i sin tredje Hackathon-samling.

– Et Hackathon byr på interessante utfordringer, spesielt når man som i denne samlingen blander teknisk kompetanse med business. I tillegg gir Hackathon en anledning til å prøve nye teknologier og oppleve hvordan andre tenker. Det er ikke sikkert at du selv sitter på den beste ideen, og det er jo helt OK, sier han ydmykt.

– Men jeg håper likevel å vinne i konkurransen om beste oppgaveløsning!

Å utnytte bredde i kompetanse er noe Alexander Esser mener ikke bare er viktig for å løse en oppgave best mulig, men også for å utvikle fremtidens Statkraft.

– Statkraft er bygget på vannkraft og annen fornybar energi, men det er også mange andre kompetanseområder som er viktige for å få hele bedriften til å fungere – alt fra spisskompetanse innenfor data og systemutvikling til førstehånds ekspertise i hydrologi og optimalisering av vannkraftproduksjon, sier han.

Dataskjerm
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

Er du interessert i å jobbe med teknologi og IT i Statkraft?

Sjekk ut våre karrieresider her!