Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kevin Fauske

Space-prosjektet til Statkraft markerte slutten på sterile kontormiljøer for de ansatte i et av Statkrafts forretningsområder ved hovedkontoret i Oslo og er blitt en kilde til inspirasjon for andre arbeidsromprosjekter.

En plass der du virkelig ønsker å gjøre ditt beste

Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kevin Fauske

Et sted der folk ønsker å være: Når kontoransatte ikke lenger får ha et eget, fast skrivebord og alle fritt kan velge hvor de vil sitte, åpnes det et nytt spekter av muligheter. Kaffepraten kan skje i komfortable, frodige sittegrupper, og en liten tenkepause kan finne sted foran peisen.

Statkrafts Space-prosjekt hadde som mål å møte selskapets økende plassbehov ved hovedkontoret i Oslo, oppfylle høye ambisjoner om bærekraft og skape et sted der mennesker trives.

I kultklassikeren "Office Space" fra slutten av 1990-tallet får hovedpersonen Peter en åpenbaring om livet sitt på jobben. Han oppsummerer filmens etos i en enkelt setning:

"Mennesker er ikke ment å sitte i små avlukker og stirre på dataskjermer hele dagen, fylle ut ubrukelige skjemaer og lytte til åtte forskjellige sjefer som messer om visjoner og verdier."

Statkrafts Space-prosjekt ved selskapets kontorbygg i Oslo har ikke noen som helst sammenheng med den amerikanske filmen, men samstemmer likevel ganske godt med filmens moral.

Arbeid skal være noe du liker, og rommet du gjør det i, bør være utformet slik at det møter de mange ulike behovene til mennesker.

Statkraft headquarter building
Statkraft-konsernets hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo. (Foto: Karl H. Ystanes)

Romprosjekt i møte med pandemi

Statkraft begynte å ta et kritisk blikk på de Oslo-baserte kontorlokalene i 2019, da selskapet forretningsområde Vind og solkraft Europa var i ferd med å få voksesmerter.

Erling Sundnes, ansvarlig for kontorfasiliteter, fikk i oppgave å finne ut hvordan selskapet best kunne imøtekomme det økende antallet medarbeidere og skape et kontorområde som ville hjelpe dem til å arbeide godt og effektivt og attpåtil trives bedre på jobben.

– Vi satset på to etasjer i en av bygningene våre som den gang var utstyrt med noen cellekontorer og åpne landskap fylt med skrivebord, forteller Sundnes.

Officespace_threepeople_600x400.jpg
Deltakere i Statkrafts Space-project (fra venstre): Hans Kristian Lange, leder av enheten Global People Experience, Erling Sundnes, rådgiver i People Service Excellence, og Andreas Segrov, leder av Culture & Workforce Shaping. (Foto: Stine Rotnes)

Så kom Covid-pandemien og rammet samfunnet med restriksjoner, stengte fellesområder og krav om arbeid på hjemmekontor. Det fikk følger også for gjennomføringen av Space-prosjektet. Erling Sundnes og teamet ble tvunget til å revurdere sine tanker om kontorlokalene i lys av en situasjon ingen hadde sett for seg.

– Vi ble enda mer sikre under pandemien på at våre foreslåtte plassendringer var bra for folk. Det er jo ikke en ny ting, eller en Covid-ting, at folk er borte fra skrivebordet eller trenger ulike typer miljøer for ulike typer arbeid. Jeg tror vi alle ble mer bevisste på det under pandemien, sier han.

Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kevin Fauske

Introduserer møterom uten dører: En av de nye løsningene som testes i Statkrafts Space-prosjekt i Oslo, er møterom som ikke har dør, men som likevel er lydisolert. Sensorer og brukslogger gir selskapets kontorfasilitetsteam viktig innsikt i hvordan plass og romarealer brukes.

Der folk ønsker å være

Statkrafts Space-prosjekt markerte slutten på det sterile kontormiljøet for forretningsområdet Vind og solkraft Europa. Dagene med hvite vegger og mørke tepper var over, og det var – mer kontroversielt – også slutt på æraen med ett skrivebord per ansatt.

– Vi designet ulike soner som kunne møte ulike behov. Vi har noen mer private områder for konsentrasjon. Vi har plasser for enkle Teams-møter, sammen med noen få tradisjonelle møterom. Og vi har soner som er omtrent som det tidligere åpne landskapet, men som er utrustet mer som en aktivitetsområder der det er lett å snakke sammen, engasjere seg og samarbeide, sier Sundnes.

Flotte arbeidsplasser handler ikke bare om å finne det rette stedet å sitte, ifølge Hans Kristian Lange, som leder Statkraft-enheten Global People Experience der kontorfasiliteter inngår.

– Flotte arbeidsplasser handler om å ha en god opplevelse på kontoret, om å øke engasjementet og trivselen på jobben. De fleksible løsningene tar sikte på både å gi fasilitetene som trengs for å løse oppgavene våre, og å legge til rette for uformelle møter og stimulere til samarbeid og god fysisk og psykisk helse, sier Lange.

Material reuse example
Space-prosjektet fokuserte på bærekraft gjennom gjenbruk og utnytting av resirkulert materiale. Nytt kontorutstyr ble lagd av resirkulert plast fra PET-flasker, og veggkledning ble lagd av stoff fra gamle denimjeans. Disse valgene ga alene innsparinger i CO2-fotavtrykk tilsvarende 200 flyreiser mellom Oslo og Trondheim. (Foto: Kevin Fauske)

Med bærekraft fremst i tankene

Helt fra oppstarten hadde Space-prosjektet klima i fokus. Ambisjonen var å gjenbruke mest mulig av utstyr og byggemateriale, med mål om minst 40 prosent høyere gjenbruksnivå enn i tidligere prosjekter.

Dette målet ble overgått, fastslår Erling Sundnes.

– Til slutt hadde vi klart å gjenbruke 50 prosent mer materialer enn vi gjorde i vårt forrige prosjekt. Vi satte dette høyt på agendaen for entreprenører, og sammen utforsket vi hvordan vi kan redusere avfall, redusere utslipp og redusere kostnader. Neste gang tar vi sikte på 60-70 prosent mer gjenbruk!

Med oppmerksomheten rettet mot gjenbruk og bærekraft fikk gamle sofaer nytt liv ved å bli kledd med nytt stoff. Kjøkkenet ble beholdt og ble bare frisket opp med nye dører. Annet utstyr og materiale ble gjenbrukt, og hvis det ikke ble funnet behov for utstyret, ble det solgt eller gitt til et annet prosjekt.

– Det er en ny måte å tenke på, sier Sundnes. – Og det blir et viktig element for alle våre prosjekter fra nå av.

Ansatte har nå brukt de nye arbeidsområdene en stund, har eksperimentert med plassene og hvordan de passer etter deres behov. Her er hva noen av dem har å si om endringene:

Silvia Brown Bergly
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Statkraft

Silvia Brown Bergly er strategirådgiver og begynte i Statkraft i september 2020 etter avlagt universitetseksamen. På grunn av covid-begrensningene tilbrakte hun store deler av sitt første arbeidsår i selskapet på hjemmekontor. Slik sett ble de nye kontorområdene på Lilleaker hennes første møte med en fysisk arbeidsplass på jobben.

– Noe av det jeg setter mest pris på, er at de fine kontorlokalene motiverer folk til å komme hit hver dag, og siden det ikke er faste sitteplasser, skaper lokalene en sosial arena på jobben der folk grupperer seg naturlig sammen.

Henrik Moldestad
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Statkraft

Henrik Moldestad, som er informasjonsrådgiver, er enig med Silvia om fordelene med det åpne landskapet.

– Jeg synes det er spesielt hyggelig at vi ikke har faste plasser, og at det åpne landskapet er et sted vi kan samarbeide og diskutere. Dette bidrar sterkt til at vi blir bedre kjent med hverandre både innad i og på tvers av team. Det styrker også samholdet i vårt forretningsområde. Personlig er jeg tilhenger av å ha et visst støynivå. Det gir mer liv på kontoret!

Referanse for fremtidens arbeidsplasser

Statkrafts Space-prosjekt er ikke bare blitt lagt merke til av medarbeiderne innenfor hovedkontorets vegger på Lilleaker, men også av omverdenen der bærekraftige byggløsninger etterspørres.

Statsbygg, selskapet som står bak de fleste byggeprosjektene til landets statseide bedrifter, har fattet interesse og bruker Statkrafts Space-prosjekt som en referansecase for egen virksomhet.

– Den største gevinsten for oss er at vi har fått i stand kontorlokaler som får våre ansatte til å føle seg bra. Vi lærte mye om bærekraft underveis, og vi vil fortsette å søke løsninger som holder vår miljøinnvirkning på et minimum og våre medarbeideres tilfredshet på et maksimum, sier Erling Sundnes.

To personer
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Verden trenger fornybar energi – vi trenger deg

Som et ledende selskap innen fornybar energi er vi avhengige av dedikerte mennesker som vil forme fremtiden sammen med oss. Er du klar for å gjøre en forskjell?

Les mer på Statkrafts karrieresider