• 2009
    Første driftsår
  • 23 MW
    Installert effekt
  • 60,8 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken har vært i drift siden 2009 og består av 10 turbiner med en samlet effekt på 23 MW. Parken produserer strøm tilsvarende behovet til om lag 16 500 britiske husstander.

Alltwalis vindpark star bak et fond for samfunnsnyttige formål med årlig bidragsytelse på over 90 000 pund. Prosjektene som mottar økonomisk støtte fra fondet, har fokus rettet mot samfunnsforbedring, utdanning, utendørsaktiviteter og bærekraft, og bidrar gjennom det til et levende lokalsamfunn.

 

Fra Alltwalis vindpark
Fra Alltwalis vindpark. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 51 %

Utforsk virksomheten vår i Storbritannia