Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 2009
    Første driftsår
  • 23 MW
    Installert effekt
  • 60,8 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken har vært i drift siden 2009 og består av 10 turbiner med en samlet effekt på 23 MW. Parken produserer strøm tilsvarende behovet til om lag 16 500 britiske husstander.

Alltwalis vindpark star bak et fond for samfunnsnyttige formål med årlig bidragsytelse på over 90 000 pund. Prosjektene som mottar økonomisk støtte fra fondet, har fokus rettet mot samfunnsforbedring, utdanning, utendørsaktiviteter og bærekraft, og bidrar gjennom det til et levende lokalsamfunn.

 

Fra Alltwalis vindpark
Fra Alltwalis vindpark. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 51 %

Utforsk virksomheten vår i Storbritannia