• 2014
    Første driftsår
  • 67 MW
    Installert effekt
  • 182,9 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken har vært i drift siden 2014 og har 29 turbiner. Samlet installert effekt er 66,7 MW, som gir en produksjon som kan forsyne om lag 48 000 britiske husstander med fornybar kraft.

Berry Burn vindpark står bak et fond for samfunnsnyttige formål med årlig bidragsytelse på nær 170 000 pund. Prosjektene som mottar støtte fra fondet, skal bidra til et levende lokalsamfunn gjennom å fokusere på utdanning, miljø, helse, utendørsaktiviteter og samfunnsforbedringer.

 

Vindparken Berry Burn
Vindparken Berry Burn
Foto: Thomas Hogben
Berry Burn vindpark
Berry Burn vindpark
Selskap Eierandel
Statkraft 51 %

Utforsk virksomheten vår i Storbritannia