• 2016
    Første driftsår
  • 36 MW
    Installert effekt
  • 110,6 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken har vært i drift siden 2016. Parken har 11 turbiner med samlet effekt på 36,3 MW. Parken produserer strøm tilsvarende behovet til om lag 26 000 britiske husstander.

Andershaw vindpark står bak et fond for samfunnsnyttige formål med årlig bidragsytelse på 91 250 pund. Prosjektene som mottar økonomisk støtte fra fondet, har fokus rettet mot samfunnsforbedrende aktiviteter som å oppgradere infrastruktur, sikre bærekraftig utvikling og fremme opplæring og høyere utdanning.

 

UK_Andershaw wind farm 1.jpg
Andershaw vindpark. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Storbritannia