Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 2016
    Første driftsår
  • 36 MW
    Installert effekt
  • 110,6 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken har vært i drift siden 2016. Parken har 11 turbiner med samlet effekt på 36,3 MW. Parken produserer strøm tilsvarende behovet til om lag 26 000 britiske husstander.

Andershaw vindpark står bak et fond for samfunnsnyttige formål med årlig bidragsytelse på 91 250 pund. Prosjektene som mottar økonomisk støtte fra fondet, har fokus rettet mot samfunnsforbedrende aktiviteter som å oppgradere infrastruktur, sikre bærekraftig utvikling og fremme opplæring og høyere utdanning.

 

UK_Andershaw wind farm 1.jpg
Andershaw vindpark. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Storbritannia