Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vannkraft

Statkraft har mer enn 125 års erfaring med vannkraft og er Europas største vannkraftprodusent. Den største delen av kraftproduksjonen vår kommer fra denne energikilden.

Vannkraftens fordeler er mange. Den er fornybar, ren, forutsigbar, fleksibel, og den kan forsyne mange generasjoner med rimelig energi fra lokale ressurser. Vannkraft forurenser ikke luften og kan vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.

I Norge kommer 90 prosent av all kraftproduksjon fra vannkraft. På verdensbasis utgjør vannkraften rundt en sjettedel av den totale kraftproduksjonen.

Nøkkeltall om Statkrafts vannkraftsanlegg for 2022

  • 363
    Antall vannkraftverk
  • 53.9
    Total produksjon
  • 15 541 MW
    Installert effekt

Europas fornybare batteri

Vannkraft er en fleksibel og stabil energikilde. Vannet kan lagres i magasiner i perioder med overskudd til perioder hvor naturlig tilgang til kraft er lav og forbruket høyt, og gi elektrisitet når behovet er til stede. Vannkraftverk kan starte og stoppe produksjonen på kort varsel. Velregulerte reservoarer gir stor fleksibilitet og mulighet til å produsere kraft etter behov, enten på timen eller i et mer langsiktig perspektiv over dager, uker og sesonger. Dette gjør vannkraft særlig godt egnet som energikilde i fremtidens kraftsystemer, som vil kombinere fleksibel vannkraft med varierende kraftproduksjon fra vind og sol. Norges vannkraft fungerer som Europas største fornybare batteri. Nær 50 prosent av magasinkapasiteten i Europa ligger i Norge, og Statkraft eier rundt halvparten.
To menn stående på demning
Ringedalsdammen i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Våre ambisjoner

Den nordiske vannkraftporteføljen er en unik og viktig kilde til fleksibel og stabil energi. Kraftverkene våre har eksistert i mange år og vi vil derfor fortsette å investere i oppgraderinger for å holde porteføljen konkurransedyktig og lønnsom.

Vi fokuserer også på å optimalisere og sikre verdien av våre vannkraftressurser utenom de nordiske landene, og vi søker vekst gjennom selektive oppkjøp og eierskifter som passer med resten av porteføljen.

Les mer om våre strategiske ambisjoner

Mennesker og generator
Hylen vannkraftverk i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Hvordan fungerer vannkraft

Prinsippet bak produksjon av vannkraft er å utnytte energien fra rennende vann. Mange vannkraftverk har vannmagasiner, og i noen vassdrag ligger flere kraftstasjoner etter hverandre i vassdraget slik at energien i vannet utnyttes flere ganger før vannet renner ut i havet. Inne i kraftstasjonen driver vannet turbiner som produserer mekanisk energi som så blir omdannet til elektrisk kraft i en generator. Vannkraftverk uten magasin betegnes ofte som elvekraftverk.

Hvordan vannkraft fungerer

Besøk et av vannkraftverkene våre

Lær mer om vannkraftverkene våre

Statkraft har vannkraftverk i Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Albania, Tyrkia, Brasil, Peru, Chile, Nepal og India. Du kan lære mer om vannkraftverkene våre rundt om i verden ved å utforske kartet under.