Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

De største vannkraftprosjektene i Norge nå

Denne oversikten viser Statkrafts igangsatte prosjekter for oppgradering og rehabilitering av vannkraftverk og dammer i 2024.

Planen er å investere 27 milliarder kroner i 200 prosjekter i norsk vannkraft fra 2024 til 2030. Dette markerer en betydelig satsing på fornybar energi og infrastruktur for å møte fremtidens energibehov.

Damrehabiliteringer

Statkraft har startet flere prosjekter for å oppgradere flere eksisterende dammer i Norge grunnet nye krav til sikkerhet, konsekvenser av klimaendringer, tekniske feil og risiko for terror og krig. Rehabiliteringen gjelder hovedsakelig forsterkning av platedammer, samt styrking av konstruksjonen rundt og forbedring av vannløpene. Dette er hovedprosjektene:

Effektoppgraderinger og rehabiliteringer av vannkraftverk

For å møte behovet for kraft under mangel på sol- og vindenergi, er oppgradering av eksisterende anlegg effektivt. Statkraft vil derfor oppgradere minst fem store vannkraftverk for å øke kapasiteten. Mer informasjon om de fem prosjektene finner du her: