Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kungsbacka fjernvarme

Sverige / Fjernvarme / Kraftverk

Helt siden 1980-tallet har fjernvarmen i Kungsbacka blitt bygget ut i de sentrale delene av kommunen. I dag finnes et ledningsnett på 79 km som forsyner cirka 2 000 kunder med varme og kjøling.

 • 2002
  Første driftsår
 • 97 MW
  Installert effekt
 • 139,1 GWh
  Årlig produksjon

På 2000-tallet ble anlegget bygd om i flere omganger og i dag kan vi skryte av at anlegget er 100 prosent biobasert. Vi har lykkes med å fjerne alt av fossilt brensel og tilbyr i dag en produksjon utelukkende basert på fornybar biobrensel. 
 
I Kungsbacka finnes det to forbrenningsanlegg. Et eget reserve- og spisslastanlegg ligger i den nordlige enden av byen, Borgås. Der finnes det en biokjel som brenner treflis når det er riktig kaldt eller hvis hovedanlegget må stanses f.eks. på grunn av vedlikeholdsarbeid. Kungsbackas store anlegg ligger på Hammargårds industriområde rett sør for byen. Anlegget har to store biokjeler for treflis. Det finnes også fire mindre reservekjeler som kan startes raskt dersom behovet oppstår. Statkraft tilbyr også fjernkjøle til kunder i Kungsbacka. Kjøleproduksjonen ligger også på Hammargård. 
 
Takket være den fossilfrie produksjonen blir miljøpåvirkningen minimal fra anleggene i Kungsbacka. På grunn av moderne rensemetoder blir også utslipp av støv, nitrogen og svovel minimale. Asken som blir til overs tilbakeføres til skogen da det er viktig at næringen i asken kommer skogen til gode på nytt. På den måten lukker vi kretsløpet. 
 
Byggeår: 2002/2003/2014 
Andel fornybart: 100 % 

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Kungsbacka fjernvarme
  Kungsbacka
  Mikal Sveen

  Hammargård fjernvarmeverk i Kungsbacka.

 • Kungsbacka fjernvarme
  Kungsbacka
  Mikal Sveen

  Kungsbacka fjernvarme

 • Kungsbacka fjernvarme
  Kungsbacka
  Mikal Sveen

  Kungsbacka fjernvarme

Utforsk virksomheten vår i Sverige