Vagnhärad fjernvarme

Sverige / Fjernvarme / Kraftverk

Statkrafts fjernvarme er miljøvennlig og baseres utelukkende på fornybare energikilder og effektiv teknikk.

  • 2012
    Første driftsår
  • 9 MW
    Installert effekt
  • 11,3 GWh
    Årlig produksjon

En biokjel for brenning av bioflis produserer grunnlast til fjernvarmenettet. Her er det også installert en røykgasskondensator som gjør produksjonen enda mer effektiv. 
 
Dersom det blir nødvendig å stoppe biokjelen eller det blir ekstremt kaldt, har vi en reservekjel som benytter f.eks. bioolje som brensel. 
 
Anlegget har allerede svært god miljøpåvirkning, men vi arbeider fortsatt med å videreutvikle og forbedre anlegget.  
 
Fjernvarmeproduksjonen i Vagnhärad forsyner over 100 kundeanlegg med varme. 
 
Byggeår: 2012 
Andel fornybart: 100 % 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

 

Sweden-Vagnhärad fjernvarme_Editor 1000x500.jpg
Vagnhärad fjernvarme 

Utforsk virksomheten vår i Sverige