• 2000
  Første driftsår
 • 60 MW
  Installert effekt
 • 350 GWh
  Årlig produksjon

Elvekraftanleggt Khimti ligger i distriktene Dolakha og Ramechhap om lag 100 kilometer øst for Khatmandu.

Kraftverket utnytter et fall på 684 meter i elven Khimti, en sideelv til Tamakoshi-elven.

Kraftverket har fem dobbeltjet Pelton-turbiner. Kraften overføres til utendørs transformatorer der spenningen økes til 132 kilovolt for tilførsel til riksnettet og 33 kilovolt for lokal forsyning.

Byggeperioden strakk seg over 48 måneder fra juni 1996 til juni 2000. Prosjektet ble gjennomført til planlagt tid, i henhold til budsjett og i samsvar med de høyeste kvalitetsstandarder.

Selskap Eierandel
Statkraft 57,1 %
BKK AS 26 %
Butwal Power Company (BPC) 16,9 %
 • vannkraftverk
  Nepal
  Statkraft

  Khimti vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Nepal
  Statkraft

  Khimti vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Nepal
  Statkraft

  Khimti vannkraftverk

 • vannkraftverk
  Nepal
  Statkraft

  Khimti vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Nepal