Hallvard Granheim

Konserndirektør for Marked

Mann som smiler

Tidsrom

Medlem av konsernledelsen siden 2014

Ansvarsområder

Krafthandel og -opprinnelse (Trading & Origination), energidisponering Norden, internasjonale markedsoperasjoner og forretningsutvikling.

Bakgrunn

Hallvard Granheim har vært i Statkraft siden 2012. Før han ble konserndirektør for Marked i 2016, var han i to år konserndirektør for Finans. Før det var han leder av konsernenheten for finansiell rapportering, regnskap og skatt og har internasjonal erfaring fra kraftkrevende industri, blant annet som global energisjef i Norske Skog. Han har også bakgrunn som revisor og finansiell rådgiver i Deloitte.

Granheim er er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Født

1976

Nasjonalitet

Norsk