Historier fra vår verden

Statkraft har mer enn 4000 medarbeidere som alle er dedikert til å redusere klimautslipp og skape en renere verden ved å utvikle og tilby elektrisk kraft fra fornybare energikilder som vann, vind og sol. Her er noen historier fra Statkrafts verden:

News