Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Store investeringer i norsk vannkraft

Vannkraft blir enda viktigere fremover. Med stadig mer fornybar energi fra vind- og solkraft, er vannkraftens fleksible rolle avgjørende for den grønne omstillingen. Derfor gjør vi nå store investeringer i flere av våre eksisterende vannkraftverk i Norge.

Den vanntastiske kraften  

Vind- og solkraft produseres når været tillater det og er derfor en variabel kilde til energi. Litt uforutsigbar. Det er ikke vannkraft. Vi kan nemlig lagre vannet til vi trenger det, litt som et batteri. Skru ned og av vannkraftproduksjonen når vi ikke trenger den, og skur den på og opp når vi må. Dette gjør at vannkraften blir veldig viktig framover i kombinasjon med de andre fornybare energikildene våre. Derfor skal vi nå bruke flere milliarder kroner og vår lange erfaring med kraftverksoppgradering på å få mer ut av produksjonen på vannkraftverkene vi allerede har. 

 


Her er fem måter vi kan oppgradere vannkraftverk på for å få mer ut av vannkraften:

Milliardinvesteringer i norsk kraftproduksjon 

Nå investerer vi mange milliarder kroner i oppgradering av norske vannkraftverk. De nye investeringene kommer i tillegg til de årlige summene vi allerede bruker på vedlikehold, som også er i milliardklassen. 

Vi vil også gjøre store investeringer i vindkraft på land som vil gi oss mer effekt. Når vi i tillegg øker ambisjonene om utbygging av havvind i Norge, kan vi trygt si at framtiden skapes nå!  

Kraftverk som er mest aktuelle for oppgradering

Relaterte artikler