Vannressursforvaltning

Vann og sedimenter spiller en avgjørende rolle i habitater for akvatiske arter. Regulering av vassdrag har endret disse faktorene.

Når vassdrag reguleres blir sedimenter akkumulert. Dette gir flere ulike utfordringer. Vi har sett nærmere på dette og blant annet studert effekten av disse prosessene for å utvikle et kartleggingsverktøy som overvåker og måler sedimenteringen i vannstrømmen. Det foreløpige resultatet, som er basert på laserteknologi, er lovende og vil prøves ut i forbindelse med håndtering av sedimenter i regulerte elver.