Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vannressursforvaltning

Vann og sedimenter spiller en avgjørende rolle i habitater for akvatiske arter. Regulering av vassdrag har endret disse faktorene.

Når vassdrag reguleres blir sedimenter akkumulert. Dette gir flere ulike utfordringer. Vi har sett nærmere på dette og blant annet studert effekten av disse prosessene for å utvikle et kartleggingsverktøy som overvåker og måler sedimenteringen i vannstrømmen. Det foreløpige resultatet, som er basert på laserteknologi, er lovende og vil prøves ut i forbindelse med håndtering av sedimenter i regulerte elver.