Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Flytende solcelleanlegg i kommersiell drift ved Statkraft-verk i Albania

09 mar., 2023

Statkrafts flytende solcelleanlegg ved Banja kraftverk i Albania har satt i gang kommersiell virksomhet etter en vellykket implementeringsfase. Anlegget genererer fornybar solkraft og leverer strømmen til det nasjonale nettet.

Solcelleanlegget ligger på vannreservoaret til Banja kraftverk, som drives av det Statkraft-eide selskapet Devoll Hydropower og årlig produserer om lag 255 GWh fra turbiner med samlet effekt på 72 MW. Det flytende solkraftanlegget er et innovativt FoU-prosjekt, investert av Statkraft, med en installert kapasitet på 2 MWP og planlagt årlig produksjon på rundt 2,6 GWh.

Flytende solkraft innebærer å installere solcellepaneler på flytende strukturer på overflaten av en innsjø, fjord eller hav – eller for den saks skyld på et vannkraftmagasin. Anlegget i Banja består av fire flytende enheter som hver har et overflateareal på omlag 4000 kvadratmeter og er utstyrt med mer enn 1500 solcellepaneler.

Denne flytende solkraftteknologien er utviklet av det norske selskapet Ocean Sun og ble implementert i Banja i samarbeid med det albanske selskapet Doko. I tillegg til å generere fornybar energi skal dette FoU-prosjektet tjene som en læringsbase for å kartlegge de potensielle fordelene med denne teknologien. 

Vannmagasinet ved Banja kraftverk
Vannmagasinet ved Banja kraftverk med flytende solcelleanlegg.

– Statkraft mener bestemt at fremtidens energi vil være basert på fornybar kraft. Banja Floating Solar Project er et innovativt FoU-prosjekt som kan bidra til videre utvikling av fornybar energi. Med Albanias potensial for fornybar kraftproduksjon tror vi landet kan spille en nøkkelrolle som knutepunkt for fornybar energi i regionen, sier Statkrafts direktør for det sørøstlige Europa, Simen Bræin.

– Fullføringen av implementeringsfasen av dette FoU-prosjektet markerer også en annen milepæl for Statkraft i Albania. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med albanske myndigheter. Med våre Banja- og Moglice-vannkraftverk er vi den største private investoren innenfor fornybar energi i Albania, og vi ser for tiden på ytterligere å kunne optimalisere disse fornybare eierandelene, sier Statkrafts landssjef i Albania, Rigela Gegprifti.

Statkraft har vært til stede i Albania siden 2007. Albania har en av de høyeste andelene av fornybar kraft i Sørøst-Europa. Vannkraft står for den største andelen av landets elektrisitetsproduksjon og representerer rundt 95 prosent av den installerte strømkapasiteten. Albania er blant landene i Europa med høyest antall solskinnstimer i året og har store muligheter for å utvikle solkraft i godt samkvem med sin eksisterende vannkraft.