Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft kjøper vindkraftportefølje i Tyskland og Frankrike

04 okt., 2021

Statkraft har inngått avtale om å kjøpe vindkraftporteføljen til vindkraftoperatøren Breeze Three Energy i Tyskland og Frankrike, og styrker dermed sin posisjon i Europa ytterligere.

Avtalen øker Statkrafts europeiske vindkraftportefølje med 39 vindparker i Tyskland og fire i Frankrike, og gjør for første gang Statkraft til eier av vindparker i de to landene. Oppkjøpet er i tråd med selskapets strategi om å øke satsingen på vind- og solkraft og bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. Statkraft er allerede en ledende utvikler av solkraft i Europa, etter fjorårets oppkjøp av Solarcentury.

– Statkraft har en ambisjon om å vokse ytterligere innen vann-, vind- og solkraft. Målet er å bli en ledende vind- og solkraftutvikler, med en årlig utviklingstakt på 2,5 til 3 gigawatt ny installert effekt fram mot 2025. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon som ledende fornybaraktør i Europa ytterligere, og gjør oss i stand til å videreutvikle vår portefølje i Tyskland og Frankrike, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft i Europa.

– Bred erfaring med å utvikle, drifte og sikre markedstilgang for vind- og solparker gjør Statkraft til den rette eieren for disse vindkraftverkene. Vi vil fortsette å optimalisere driften og forlenge levetiden for deler av porteføljen, legger hun til.

De tyske vindparkene, som strekker seg fra Bayern i sør til Schleswig-Holstein i nord, har en samlet installert effekt på 311 megawatt (MW) og vil dra nytte av Statkrafts posisjon som eier og utvikler av fornybar kraft i Tyskland. Det tyske markedet for fornybar energi er Europas største når det kommer til installert effekt, forventet vekst og potensial for oppgradering og utvidelse.

Tidligere i år annonserte Statkraft utviklingen av Rappenhagen vindpark i Nord-Hessen, som markerte selskapets inntreden i det tyske markedet som vindkraftutvikler. Statkraft har vært til stede i Tyskland siden 1999, og har siden den gang utviklet seg til en sentral aktør for energiløsninger, energihandel og drift av kraftverk.

De franske vindparkene ligger i regionene Normandie, Nouvelle-Aquitaine og Pays de la Loire, og har en samlet installert effekt på 35 MW. Oppkjøpet åpner muligheter videre vekst for Statkrafts kraftverksportefølje og eksisterende virksomhet i landet. Statkraft åpnet sitt kontor i Lyon i 2009 for å tilføre vannkraftkompetanse til det franske markedet, og har siden utvidet til sol- og vindkraft.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre transaksjonsverdien.

Om vindkraftporteføljen:

Tyskland

  • Porteføljen i Tyskland består av 39 vindparker med en samlet installert effekt på 311 MW, fordelt på ni tyske delstater (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Brandenburg).
  • De 187 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 463 GWh/år.
  • Vindparkene har turbiner fra ulike leverandører og har stor geografiske spredning, noe som bidrar til variasjon i porteføljen.
  • Vindparkenes alder er mellom 13 og 22 år, og gjenstående periode med subsidierer varierer tilsvarende.
  • Statkraft vil oppfylle alle kontraktsmessige forpliktelser som følger av eierskiftet. Statkraft vil etterstrebe et godt partnerskap med alle involverte interessenter.


Frankrike

  • Vindkraftporteføljen i Frankrike består av fire vindparker med en samlet installert effekt på 35 MW, i regionene Normandie (1), Nouvelle-Aquitaine (2) og Pays de la Loire (1).
  • De 16 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 60 GWh/år.
  • Vindparkene har turbiner fra ulike leverandører og har stor geografiske spredning, noe som bidrar til variasjon i porteføljen.
  • Vindparkenes alder er mellom 13 og 14 år, og gjenstående periode med subsidierer varierer tilsvarende.
Woman smiling
Judith Tranninger
Senior Communication Advisor
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson