Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Meningsfullt arbeid gir ansatte styrke og fremdrift, selv under krise

27 apr., 2020

Statkrafts HR-sjef Siri Langangen mener at det er viktige erfaringer å trekke lærdom av når vi takler Covid-19-situasjonen, særlig når det gjelder kraften i meningsfylt arbeid.

Siri Langangen startet i sin første lederrolle i 2009, midt under den globale finanskrisen. Hun jobbet i bank. Det er et punkt i hennes karriere som er prentet inn i hennes minne, ikke nødvendigvis på grunn av utfordringene, men heller på grunn av erfaringene som ble høstet.

– Jeg lærte at det å håndtere usikkerhet er noe du trenger å være komfortabel med og forberedt på som leder. Du må hjelpe dine ansatte med å se lyset i enden av tunnelen. Hvis du ikke kan det, vil du skape enda mer usikkerhet i teamet ditt, sier hun.

Ny rolle i Statkraft gir stolthet

Nå, 11 år senere, befinner Siri seg igjen i en lederposisjon i krisetider – nå som HR-direktør i Statkraft. Etter en lang og variert arbeidsdag i DNB begynte hun i Statkraft i august 2019, og det er et karrierebytte som hun sier har gjort henne ganske stolt.

– Når jeg forteller folk hva jeg gjør nå, får jeg så positiv respons. De synes selskapet og fornybar energi er veldig interessant, så i stedet for å snakke om min rolle ønsker de å høre om hva vi som selskap gjør.

Siri Langangen
Siri Langangen leder Statkraft-konsernets personalorganisasjon, Human Resources (HR). (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Men før hun startet i Statkraft, gjorde hun en grundig undersøkelse av selskapet for å være sikker på at dette var et sted hun ønsket å lande. Hun ble slått av å oppdage at Statkraft er Europas største leverandør av fornybar kraft.

– Jeg har alltid blitt trigget av å starte med noe nytt. Å flytte fra bankvirksomhet til fornybar energi var definitivt nytt, og jeg føler meg inspirert av hvor meningsfullt vårt arbeid i Statkraft er. Vi ønsker å være en av verdens største leverandører av fornybar kraft, ikke bare Europas. Vi er løsningen!

Når ansatte er drevet av formål, kan ikke en krise stoppe dem

Tradisjonelle energiformer er noen av de største forurensningskildene på Jorden. Statkraft tar utgangspunkt i at det trengs fornybar energi for å bremse og til slutt stoppe opp utslippene av CO2. Ren energi kan drive enhver industri, enhver bedrift, ethvert samfunn og ethvert hjem. Det handler om utvikling og muligheter, og det er det Siri kaller meningsfylt arbeid.

Å se mening med arbeidet sitt er helt kritisk i krise, ifølge Siri: – Fordi mening er driveren for engasjement. Det er lyset i enden av tunnelen.

Nivåene på engasjement er fortsatt høye i Statkraft, mange uker inn i Covid-19-krisen. Det skyldes ikke bare selskapets dristige ambisjoner, mener Siri, men også menneskene bak disse ambisjonene.

– Jeg er så imponert over den store kompetansen til menneskene i Statkraft, det varme og inkluderende arbeidsmiljøet og engasjementet som gjennomsyrer alle nivåer. Under denne krisen tror jeg det har blitt enda tydeligere hvor avhengige vi er av hverandre i Statkraft-organisasjonen, og hvilken kritisk rolle vi spiller i samfunnet.

Siri Langangen
Sted: Statkrafts hovedkvarter på Lilleaker i Oslo
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Siris tips for å lede under krise

  1. Kommuniser klart og ofte. Vær tydelig på situasjonen og snakk jevnlig med teamet ditt, selv om du ikke har noe nytt å si.
  2. Vær tilgjengelig for medarbeiderne dine. Sjekk inn, hold kontakt og sett av mer tid til teaminteraksjon. Under krise er det viktigere enn noen gang å være til stede (selv om det skjer virtuelt) og å ha kontakt med teammedlemmene.
  3. Vis at du bryr deg. En krisesituasjon påvirker hjemmelivet like mye som arbeidslivet. Vær empatisk og omsorgsfull, vis at du er opptatt av dine medarbeidere. I en normal situasjon skjer det kanskje over lunsj, kaffe eller gjennom sosial aktivitet. I krisetider som denne kan du bruke videokonferanser en-til-en eller telefonsamtaler for å vise din støtte.

Lær av krisen, og gå videre

Som selskap er Statkraft heldig som ikke har opplevd mye nedgang og nedtrapping i løpet av den pågående krisen. Arbeidet holder frem med medarbeidere som er ute i felt og passer på kritiske funksjoner, og andre i organisasjonen jobber hjemmefra. Siri mener at dette for alltid vil endre synet på "arbeidsmåte".

– Jeg tror ikke at vi noen gang kommer tilbake til de tidligere nivåene når det gjelder reiser og fysiske møter. Vi ser jo at det i mange tilfeller er like effektivt å møtes på video.

Siri forteller at hun lærte noe av å lede under finanskrise i 2009. Og hun håper å igjen kunne si det samme, kanskje i 2021, når hun ser tilbake på året med koronavirus.

– I 2021 vil jeg si at vi håndterte en usikker situasjon på en veldig god måte. Vi lærte av krisen, og vi vendte ikke tilbake til akkurat det som var normalt tidligere. Vi våget å prøve noe nytt.

Selv om Covid-19-situasjonen er en global tragedie, håper Siri at noe godt kan komme ut av det.

– Jeg håper at dette ikke blir et mørkt kapittel i vår historie, at vi ikke bare stenger døren og gir opp. I stedet skal vi kunne se tilbake på at vi endret oss, tilpasset oss og utviklet oss, at våre ledere ledet med stø hånd, og at vi fant en mening i vårt arbeid som gjorde at vi sto på videre.