Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Store muligheter i havvind

19 feb., 2020

Aftenposten skriver 17. februar at «Statkraft sier nei til havvind.» Det er ikke riktig. Hav- og landbasert vindkraft, vannkraft og solenergi er blant løsningene som trengs for at verden skal nå klimamålene.

Statkraft har deltatt i store havvindprosjekter, blant annet Sheringham Shoal, Dudgeon og Dogger Bank. Vi er Europas største produsent av fornybar energi, og i 2015 besluttet vi å fokusere investeringene våre på andre viktige områder, som vannkraft, landbasert vindkraft og solenergi. Våre eierandeler innen offshore vindkraft ble derfor solgt til bl.a. Equinor.

I framtida vil vi ha bruk for mye fornybar energi, men ikke alle fornybarselskaper kan satse like mye på alle løsninger. I Statkraft har vi de siste årene fokusert våre investeringer på å oppgradere våre fleksible vannkraftverk, bygge ny landbasert vind- og vannkraft og utvikle solenergianlegg. Kombinasjonen av regulerbar vannkraft og ikke-regulerbar vind- og solenergi gir oss en robust portefølje.

Det betyr ikke at Statkraft sier nei til havvind som sådan. Havvind spiller en stadig viktigere rolle i markeder der vi opererer, blant annet i Tyskland og Storbritannia, og vi følger utviklingen på dette området tett. Vi har også god kontakt med leverandører og industriaktører som satser på havvind.

Kostnadene for utbygging av fornybar energi faller raskt. Landbasert vindkraft er allerede lønnsomt uten subsidier, og solenergi er også i ferd med å nå denne viktige milepælen. Bunnfast havvind, som utgjør praktisk talt all utbygd havvind til nå, har også blitt mye billigere de siste årene. Flytende havvind er ny og uprøvd teknologi, som kan gi store muligheter for norsk leverandørindustri. Selv om kostnadene i dag er betydelig høyere enn for annen fornybar energi, er det grunn til å tro at teknologiutvikling og industrialisering kan gjøre flytende havvind mer konkurransedyktig i framtida.

I Norge og Norden er vi i en spesiell situasjon, siden vi ligger an til å få overskudd av fornybar energi i lang tid framover, blant annet på grunn av utbygging av vindkraft. Det er bra for klimaet, norske forbrukere og norsk industri. Men det betyr også at havvind ikke er nødvendig for å møte kraftbehovet i Norge i overskuelig framtid.

Havvind, både bunnfast og flytende, kan likevel spille en viktig rolle for norsk industri. Derfor er Statkraft tilhenger av målrettede offentlige virkemidler og støtteordninger som bidrar til teknologiutvikling, slik at norsk industri kan utnytte mulighetene som skapes når fossil energi skal erstattes med fornybar energi.