Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Elektrifisering: Tysk elbilrevolusjon

Tyskland sikter mot at minst seks millioner elbiler skal rulle på tyske veier innen 2030, og de skal ha tilgang til en million ladestasjoner. Dette krever at også kraftindustrien blir med på laget.

Det er Europas største bilmarked, det er hjemlandet til kjente bilprodusenter som Daimler, Volkswagen og BMW, og det har om lag 46 millioner personbiler på veiene. Tyskland ønsker å ta en ledende rolle både i produksjon og bruk av elbiler.

I 2019 passerte Tyskland for første gang Norge som Europas største marked når det gjaldt nyregistreringer av elbiler.

Elektriske bilder solgt i 2021

Forbundskansler Angela Merkel erklærte i november 2019 at subsidiene for kjøp av elbiler vil øke. Utgiftene skal deles mellom staten og bilindustrien, og ordningen vil vare til 2025.

– Disse subsidiene er viktige, men er langt fra det eneste tiltaket som vil stimulere forbrukernes atferd over til emobilitet, sier Karthik Gangadhara, forretningsutvikler i enheten eMobility ved Statkrafts kontor i Düsseldorf.

– I dag finnes det rundt 34.000 offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbiler i Tyskland. Planen er at dette skal øke til over 50.000 i løpet av de neste to-tre årene og til en million innen 2030, drevet frem av en statlig investering på 3,5 milliarder euro, sier han.

I tillegg slår et EU-direktiv fast at alle nye og renoverte boligbygg med mer enn ti parkeringsplasser må være utstyrt med elektrisk kabling slik at et ladepunkt kan installeres på hver plass.

– For næringsbygg skal 20 prosent av plassene være forhåndskablet. Det er også skattefordeler for selskaper som installerer ladestasjoner på arbeidsplassen, sier han.

Tysk skilt om ladepunkt for elbil
Skilt som viser veien til et ladepunkt for elbil i Berlin. (Foto: Shutterstock)

Tyskland elektrifiseres

Registreringer av nye elbiler i Tyskland økte med 60 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. På International Motor Show i Frankfurt i 2019 ble en rekke nye elbiler avduket.

– Det finnes nå 57 tyske elbilmodeller, de fleste fra Volkswagen-gruppen, det vil si Volkswagen, Seat, Audi, Skoda og andre. I 2022 vil forbrukerne kunne velge mellom over 100 batteridrevne elbilmodeller, og 172 i 2025. Det er ganske imponerende, sier Gangadhara.

For å styrke den teknologiske utviklingen av elbiler har tyske bilprodusenter kunngjort investeringer på over 45 milliarder dollar de neste tre årene. Teslas planer om en gigafabrikk i Berlin vil ytterligere kunne få elbilrevolusjonen til å skyte fart.

– Det er ventet en betydelig økning i salget av elbiler i Tyskland de kommende årene. Det krever at infrastrukturen for lading av elbiler blir utvidet i samme hastighet, noe som er tett vevd sammen med kraftbransjen, sier han.

Utviklingen av ladeinfrastruktur og koblingen mot kraftindustrien var også et viktig tema på International Motor Show.

– Et stort skifte er på gang i Tyskland. Press fra myndighetene, endringer i forbrukeratferd og subsidier gir samlet sett industrien et enormt skyv mot elektrifisering, sier Gangadhara.

Prosentandel elbiler i 2021

Samhandling med kraftbransjen

En av de største utfordringene som må overvinnes for å få fart på elbilrevolusjonen, er kostnadene knyttet til elektriske kjøretøyer, både listeprisen og de totale eierkostnadene i form av lading, vedlikehold og annet.

– For det første må produsentene akselerere sin strategiske fornyelse av bilparken og levere i samsvar med den økende etterspørselen. Vi ser allerede begynnelsen på dette, med store investeringer langs hele verdikjeden for elbiler.

– For det andre er brukervennligheten, spesielt når det gjelder lading, en bekymring. Ulike ladepunktoperatører, nettverk og strømaggregater har forskjellige prismodeller, noe som gjør det vanskeligere for kunden å tilpasse seg, sier Gangadhara.

– For det tredje er den såkalte kalibreringsloven i Tyskland, "Eichrecht", en utfordring for produsenter av utstyr til elbilladere. En anselig mengde førstegenerasjonsladere må ettermonteres eller installeres på nytt for å overholde loven, legger han til. Loven krever at alle komponenter som er involvert i innsamling og prosessering av data som til slutt ender opp i en regning til kunden, fullt ut må være til å stole på.

Sammenhengen mellom elektrisk mobilitet og strømforbruk tilsier økende leveranser fra kraftindustrien og økende belastning på kraftnettet.

– Dette kan håndteres av nye forretningsmodeller, som eksempelvis smart, balansert lading og dynamisk prising. Alt dette er avhengig av samarbeid på tvers av industrier, sier han.

Elbillading i Berlin
Med et økende antall elbiler i Tyskland øker også behovet for ladestasjoner. Det gir nye forretningsmuligheter for Statkraft. Bildet er fra Berlin. (Foto: Shutterstock)

Naturlig skritt videre

Med oppkjøpet av selskapene E-WALD og eeMobility satser Statkraft på å ta del i det tyske elbileventyret.

– Statkraft har som mål å være den ledende aktøren innenfor elbillading i Europa. Gjennom eierskapet i Mer (tidligere Grønn Kontakt) har Statkraft lang erfaring fra Norge og ønsker å gjøre nytte av denne kunnskapen i Tyskland, sier Gangadhara.
 
I 2018 kjøpte Statkraft 61 prosent av det München-baserte selskapet eeMobility. Selskapet tilbyr ladeløsninger for flåter av firmabiler. I 2019 kjøpte Statkraft selskapet E-WALD, som også har base i Bayern. E-WALD driver rundt 300 offentlige ladestasjoner over hele Tyskland og tilbyr også delingstjenester med elbiler. For å underbygge elbilfokuset er Statkraft også i ferd med å elektrifisere egne firmabiler.

– Vi har både markedsposisjon og kompetanse fra kraftbransjen, så dette er en perfekt match, sier Karthik Gangadhara.

Trikk i Berlin
I likhet med andre land satser Tyskland på å bygge ut offentlig transport i byene som ledd i arbeidet med å få ned bruken av bensin- og dieseldrevne biler og minske klimautslippene. Nøkkelordet er elektrifisering. (Foto: Shutterstock)

Økte subsidier

Tysklands forbundskansler Angela Merkel kunngjorde i 2019 at tyske subsidier for kjøp av batteridrevne kjøretøyer med listepris under 40.000 euro vil øke med 50 prosent fra 4.000 til 6.000 euro.

Tilskudd til batteridrevne elbiler med listepris mellom 40.000 og 60.000 euro vil øke med 25 prosent, mens kjøp av dyrere elkjøretøyer med pris over 65.000 euro ikke vil bli subsidiert.

For plug-in-hybrider i prisklassen opptil 65.000 euro vil bilkjøperne bli subsidiert med 4.500 euro i stedet for 3.000 euro.

Elbiltyper

Det er tre hovedtyper av elektriske kjøretøyer (EV), differensiert av hvordan strøm brukes som energikilde.

  • BEV: Batteridrevet kjøretøy – eksternt ladbart batteri og helelektrisk motordrift
  • PHEV: Plug-in hybrid kjøretøy – eksternt ladbart batteri kombinert med diesel- eller bensindrift
  • HEV: Hybrid kjøretøy – internt ladbart batteri kombinert med diesel- eller bensindrift