Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ansvarlig forretningsvirksomhet

22 mai, 2020

Bærekraft i Statkraft er ikke bare noe som er "greit å ha". Det er en integrert del av hvordan selskapet driver sin virksomhet.

Verden har endret seg i løpet av det siste tiåret eller så, og fortjeneste er alene ikke lenger det ultimate uttrykket for et selskaps suksess. En topp score på bærekraftindeksen er blitt like ettertraktet som en sunn økonomisk balanse.

Ifølge Statkrafts Maja de Vibe, direktør og ansvarlig for Sustainability Governance and Compliance, og Sidsela Nyebak, direktør og ansvarlig for Corporate Sustainability, er denne tilnærmingen ikke noe nytt. Det har vært en iboende del av hvordan Statkraft har drevet sin virksomhet gjennom 125 år.

Q&A med Maja de Vibe og Sidsela Nybaek


Hva brakte dere inn i privat sektors bærekraftverden?

Sidsela: For meg var det en blanding av intensjon og tilfeldigheter. Jeg hadde jobbet i Brüssel for en frivillig organisasjon, og jeg så potensialet som privat sektor virkelig hadde for å øve påtrykk – å kunne påvirke og endre ting. Erkjennelsen av dette styrket min tro på tro på at bærekraft er fremtiden for bedrifter. Og så begynte jeg i Telenor, der jeg brukte 11 år på å støtte globale bærekraftsinitiativer, spesielt innenfor menneskerettigheter. I Statkraft begynte jeg for omtrent et år siden og var motivert av det faktum at selskapet leverer løsninger for fremtiden, har en lang historie med ansvarlig forretningsskikk og er opptatt av innovasjon og fremtidsrettede investeringer.

Maja de Vibe
Sted: Statkrafts hovedkvarter, Oslo
Foto: Statkraft

Maja de Vibe er Senior Vice President og leder av Statkraft-enheten Sustainability Governance and Compliance.

Hva med deg, Maja?

Maja: I løpet av de 10 årene jeg bodde og arbeidet i Afrika, ble jeg konfrontert med en rekke bærekraftrelaterte utfordringer. Det ble veldig tydelig for meg at privat sektor hadde makt til å gjøre noe godt, ved i hovedsak å påvirke til endringer gjennom dens kjøpekraft, partnerskap og hvordan virksomheten ble iverksatt og drevet. Jeg ønsket å bidra i selskaper som viste en ansvarlig tilnærming. Jeg var veldig heldig som ble en del av Statkraft for nesten sju år siden.

Sidsela, du nevnte at du ser bærekraft som fremtiden for bedrifter. Kan du forklare hva du mener med det?

Sidsela: Hvis du vil være et lønnsomt og vellykket selskap, bør du ikke bare tenke på økonomi. Det er andre aspekter ved et selskaps verdi som spiller en viktig rolle for suksess, for eksempel hvordan man respekterer mennesker, samfunn og natur og hvordan selskaper balanserer forskjellige hensyn som en del av måten de driver selskapet på.

Ser dere Statkraft som et selskap som lykkes med å bruke sin posisjon til noe godt?

Maja: Men bak ligger det enda mer enn dette. Vi har eksistert i 125 år, og opp gjennom historien har det vært et inngrodd og langvarig engasjement for å gjøre ting på riktig måte. Det er slik vi er, og det er dette som gjør våre ansatte stolte av å være en del av Statkraft.

Sidsela: Jeg er enig. Jeg tror vi som selskap er i en unik posisjon, gitt at vi er et 93 prosent fornybarselskap. Klimaendringene er trolig vår tids største utfordringer. FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen har poengtert hvilke rolle Statkraft kan spille når det gjelder løsningen på klimautfordringene. Jeg tror at vi som selskap kan bruke våre mangeårige erfaringer til å bidra på riktig måte, gjennom et mer helhetlig syn på klimaagendaen.

Hva mener du med et mer helhetlig syn?

Maja: Et eksempel på en bredere tilnærming er arbeidet vi gjør med lokalsamfunn der vi har virksomheter. Før byggefasen gjennomfører vi omfattende konsultasjoner med lokalsamfunnet. Vi tilpasser planene våre ut fra deres behov. Og vi planlegger og kjører omfattende programmer for å minimere vår negative innvirkning og for å styrke lokalbefolkningens levebrød og livsopphold.

Sidsela Nyebak
Sted: Statkrafts hovedkvarter, Oslo
Foto: Statkraft

Sidsela Nyebak er Vice President og leder av Statkraft-enheten Corporate Sustainablity.

Sidsela, har du et eksempel på dette i praksis?

Sidsela: Vi har operert i Peru siden begynnelsen av 2000-tallet, og over tid har vi sett viktigheten av å samarbeide nært med samfunnet. Dette betyr å forstå innvirkningen som et vannkraftverk har for de lokale bøndene og deretter aktivt samarbeide med dem om å produsere bedre avlinger. Vi stimulerer også til gründervirksomhet blant kvinner og utforsker måter å hjelpe dem til å lykkes. Det hele handler om å forstå det aktuelle samfunnets behov og sikre at de kommer bedre ut av det enn før.

Statkraft er til stede i 17 land rundt om i verden. Er det en utfordring å opprettholde de samme standardene overalt i en så global og mangfoldig virksomhetsportefølje?

Maja: Det kan være utfordrende, og det er derfor vi har brukt tid og ressurser på å bygge opp et sterkt program for å sikre at vi opprettholder de samme standardene uansett hvor vi opererer, med fokus på å forhindre uetisk atferd og alle former for økonomisk kriminalitet.

Sidsela: Vi har gode systemer på plass, men det betyr ikke at det alltid er perfekt. Vi må fortsette å jobbe systematisk over tid for å minske risiko, og når problemer oppstår, må vi lære av det og justere vår måte å jobbe på for å unngå gjentakelse.

Føler dere at det er mer oppmerksomhet og bevissthet rundt bærekraftsspørsmål nå?

Sidsela: Definitivt. Vi ser at kvaliteten på dialogen har utviklet seg og blitt mer nyansert med årene. Et eksempel er finanssektoren. Investorer viser økende interesse for vår bærekraftstilnærming og våre etiske standarder. Jeg blir veldig oppmuntret over å se at interessen bare vokser.

 

Vil du høre mer fra Maja og Sidsela?

Statkrafts bærekrafteksperter Maja de Vibe og Sidsela Nyebak er ivrige etter å dele erfaringer, beste praksis og også utfordringer i et bredt spekter av bærekraftsaker.

Begge er erfarne foredragsholdere innenfor temaer om forretningsetikk, compliance, GDPR, menneskerettigheter og annet. De brenner for sitt arbeid og tar entusiasmen med til scenen for å skaper inspirerende, interaktive og pedagogiske samlingsøkter.

Ta kontakt, hvis du vil høre mer!

Del denne artikkelen