Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Milliarder til fornybar energi

22 des., 2014

De neste fire årene planlegger Statkraft grønne investeringer både i Norge og internasjonalt.

Regjeringens forslag om å styrke egenkapitalen i Statkraft SF med fem milliarder kroner ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2014. I tillegg skal Nærings- og fiskeridepartementet redusere samlet utbytte fra Statkraft med totalt fem milliarder kroner i perioden 2016-2018.

Med styrket egenkapital på til sammen 10 milliarder kroner vil Statkraft være i stand til å hente mer kapital i markedet og gjøre investeringer for omtrent 60 milliarder kroner. Statkraft har lagt en strategi som legger opp til store investeringer i fornybar energi i Norge, i Europa og i fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika.

Opprusting og vekst

Etterspørselen etter energi er totalt forskjellig i modne markeder og i fremvoksende markeder. Verden er todelt. I fremvoksende økonomier er det sterk vekst, mens det i Europa er utflating i kraftetterspørselen.

- Statkraft har en langsiktig vekstambisjon om å vokse som et ledende internasjonalt selskap innen ren energi. I tillegg til å fullføre de investeringsbeslutningene vi har fattet, jobber vi med konkrete prosjekter i alle de landene vi er til stede. Prosjektene er hovedsakelig innen vannkraft og vindkraft, men vi ser også på muligheter innen solenergi og biomasse, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Åpner kraftverk i Tyrkia og Peru

I løpet av 2015 åpnes vannkraftverkene Kargi i Tyrkia og Cheves i Peru.

Kargi, som bygges i Corum-provinsen nord i Tyrkia, får en installert kapasitet på 102 MW og skal kunne forsyne 150 000 husstander med elektrisitet. Cheves ligger i de peruanske Andesfjellene og skal få en kapasitet på 168 MW. Kraftverket vil kunne levere 840 GWh ren vannkraft per år, til erstatning for fossilt fyrte termiske kraftverk.

Cheves er et FN-godkjent prosjekt under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) som kan redusere Perus klimagassutslipp med 394 000 tonn per år.

Vil investere i vannkraft internasjonalt

Statkraft er i dag den femte største kraftprodusenten i Peru og har store planer for fremtiden. I løpet av 2015 skal det besluttes om Statkraft skal gå videre med vannkraftprosjektet Rapay. Prosjektet er delt inn i to faser, og kan til sammen gi 162 MW ny vannkraft.

Også i India og i Brasil foreligger planer om videre vekst. Sammen med industrigiganten Tata Power jobbes det med planene om å bygge ut det 420 MW store vannkraftprosjektet Dugar i den indiske delstaten Himachal Pradesh. I Brasil jobber Statkraft med å videreutvikle aktivitetene innen vann- og vindkraft. I begge land er også markedsoperasjoner en viktig del av den videre satsingen.

27 mrd. til fornybar energi

Siden 2010 har Statkraft investert mer enn 27 milliarder kroner i fornybar energi. I Norge har Statkraft investert flere milliarder kroner i opprusting og vedlikehold av vannkraft, blant annet kraftverkene Nedre Røssåga og Eiriksdal og Makkoren. I Nordland er helt nye Kjensvatn kraftverk bygget. Innen internasjonal vannkraft er det gjort store utbygginger, blant annet vannkraftprosjektene Cetin, Devoll og Bajo Frio. I tillegg er det gjort betydelige oppkjøp, som for eksempel oppkjøp av de brasilianske selskapene Enerpar og Desenvix.

Det er siden 2010 tatt investeringsbeslutning på bygging av flere landbaserte vindparker i Sverige og Storbritannia, samt havvindparken Dudgeon i Nordsjøen. I tillegg har Statkraft bygget ut prosjekter innen fjernvarme og småkraft i Norge.