Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nytt helse- og sikkerhetsforum for offshore vindkraft

13 jan., 2012

Ni av verdens ledende utbyggere av fornybar energi har gått sammen om å danne en ny gruppe for vektlegging av helse og sikkerhet ved all aktivitet og utbygging innenfor offshore vindkraft - G9 Offshore Wind Health and Safety Association Limited.

Det nye forumet, som har fått navnet G9, har som formål å etablere og levere verdensledende sikkerhetsresultater på tvers av alle sine aktivitetsområder innen offshore vindkraftindistri.

Det nære samarbeidet mellom ledere fra alle medlemsbedrifter vil ikke bare sikre tilgang til ressurser fra de forskjellige bedriftene, men også tett og aktivt lederarbeid for å finne løsninger på de sikkerhetsutfordringer som næringens offshore vindkraftprosjekter står overfor.

Gruppen vil bygge videre på det nåværende fokus på helse og sikkerhet og levere den type ledelse og fokus som næringen har behov for.

Som et ledd i arbeidet med å støtte dette initiativet har G9 dannet et styre bestående av ledere som representerer alle medlemsbedriftene, og Paul Smith fra SSE er utnevnt som leder av styringsgruppen. Han har allerede igangsatt prosessen med å utnevne en daglig leder med ansvar for tilrettelegging av medlemmenes aktiviteter.

G9 har også dannet en “fokusgruppe” bestående av fagpersoner innen helse og sikkerhet fra hele Europa som skal gjennomføre prosjektene som utvikles av styret. Denne gruppens hovedaktiviteter vil være å engasjere interessenter, utveksle læring og identifisere beste praksis som vil bli anbefalt for hele næringen.

G9 skal arbeide sammen for å:

  • Sikre at helse og sikkerhet blir anerkjent som en kjerneverdi innen europeisk offshore vindkraftindistri
  • Fremme og opprettholde høyest mulig helse- og sikkerhetsstandard gjennom hele livssyklusen til offshore vindkraftprosjekter
  • Identifisere viktig helse- og sikkerhetsrisiko innen europeisk offshore vindkraftindistri samt løsninger basert på beste praksis for å redusere slik risiko til et akseptabelt nivå
  • Aktivt involvere og samarbeide med større interessenter innen europeiske offshore vindkraftindistri for å støtte, utvikle eller levere helse- og sikkerhetsløsninger basert på beste praksis.

Dette vil skje gjennom utnevnelse av nøkkelkontakter fra medlemsbedriftene i G9 som skal være i tett og regelmessig kontakt med alle sine identifiserte interessenter for å sikre deres fortsatte støtte til G9s lederskap innen området sikkerhet

Til tross for at helse og sikkerhet allerede blir tatt alvorlig av mange land, utbyggere og operatører, er det svært viktig å utvikle og sørge for en felles tilnærmingsmåte og forståelse av helse- og sikkerhetsstandarder innen en internasjonal bransje med store utbyggingsprosjekter.

Gruppen vil samarbeide med myndighetsorganer, bransjeforeninger, partnere innen forsyningskjeden samt andre interessenter i sektoren. Arbeidet i G9 vil bli finansiert av grunnleggerne av gruppen. G9 vil om kort tid legge frem mer detaljert informasjon om sine prioriteringer, samt helse- og sikkerhetsmål for 2012.

Selskapene som står bak etableringen av G9 er:
Centrica, DONG Energy, E.ON, RWE Innogy, Scottish Power Renewables, SSE, Statkraft, Statoil og Vattenfall.