Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS – Vellykket utstedelse av NOK/SEK grønne obligasjonslån

04 jun., 2024

Statkraft har i dag plassert NOK- og SEK-denominerte senior grønne usikrede obligasjonslån under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) låneprogram.

Transaksjonen var fordelt på tre transjer:

  • SEK 750 millioner 4 år senior usikret grønt obligasjonslån med en flytende rente på 3 måneders Stibor +0.53% p.a.
  • SEK 500 millioner 4 år senior usikret grønt obligasjonslån med en fast kupong på 3.398% p.a.
  • NOK 3 750 millioner 10 år senior usikret grønt obligasjonslån med en fast kupong på 4.50% p.a.

Transaksjonen var betydelig overtegnet.

Et beløp tilsvarende nettoprovenyet fra obligasjonsutstedelsen vil bli benyttet til å finansiere prosjekter i henhold til Statkrafts grønne rammeverk.

Oppgjørsdato er satt til 14. juni 2024. Statkraft vil søke om notering for de NOK-denominerte grønne obligasjonene på Oslo Børs og de SEK-denominerte grønne obligasjonene på Euronext Dublin.

Danske Bank, DNB Markets, Handelsbanken og SEB var tilretteleggere for lånene.

Lånedokumentasjon og grønt rammeverk er tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside:

https://www.statkraft.no/IR/gjeldsfinansiering/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Funding Manager André Halle Julin, tel.: +47 992 54 205

VP Group Treasury Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12