Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2020 og årsrapporten for 2020

16 feb., 2021

Statkraft offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2020 og årsrapporten for 2020 torsdag 18. februar 2021 klokken 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12