Statkraft AS: Resultat for tredje kvartal

29 okt., 2020

Tilfredsstillende resultat til tross for lave nordiske kraftpriser

(Oslo, 29. oktober 2020) Statkraft hadde et underliggende driftsresultat (EBIT) på 1,1 milliarder kroner i årets tredje kvartal. Dette var en nedgang på 0,9 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor. Nedgangen var drevet av betydelig lavere nordiske kraftpriser, delvis motvirket av sikringsaktiviteter.

- Vellykket prissikring bidro til et tilfredsstillende resultat i tredje kvartal, til tross for veldig lave nordiske kraftpriser, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

I tredje kvartal var den gjennomsnittlige nordiske systemprisen 9 EUR/MWh, en nedgang på 74 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Samlet kraftproduksjon var 14,5 TWh i kvartalet, en nedgang på 0,4 TWh. Nedgangen var primært knyttet til nordisk vannkraft, mens gass- og vindkraftproduksjonen økte.

Endrede markedsutsikter førte til både nedskrivninger og reversering av tidligere års nedskrivninger. Samlet sett hadde disse en positiv nettoeffekt på 1,3 milliarder kroner i kvartalet. En svekkelse av norske kroner sammenlignet med euro førte til netto finansposter på -744 millioner kroner. Resultat etter skatt var 1,9 milliarder kroner, en forbedring på 1,3 milliarder kroner sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Statkraft fortsetter å inngå sikringsavtaler som bidrar til å stabilisere inntjeningen, og i tredje kvartal ble en finansiell kontrakt med løpetid på 15 år signert. Som en del av denne avtalen har Statkraft mottatt en forskuddsbetaling på 2,4 milliarder kroner. Denne forskuddsbetalingen bidro til en solid kontantstrøm fra drift i kvartalet.

- Verden trenger mer fornybar energi og Statkraft har som mål å utvikle 9 GW innen 2025. Vi har utbyggingsprosjekter innen fornybar energi i Norge, Storbritannia, Nederland, Albania, Brasil, Chile og India, og prosjektporteføljen fortsetter å vokse i våre viktigste markeder, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft har nylig sikret en kontrakt på 15 år for to vindparker og to solparker gjennom Irlands første auksjon innen fornybar energi. Disse parkene har en samlet installert effekt på 330 MW, og Statkraft vil nå utvikle prosjektene videre frem mot endelig investeringsbeslutning.

Etter å ha inngått kontrakt om levering av vindturbiner, er Statkraft klar til å starte byggingen av vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugenia i Brasil. Prosjektet, som har en samlet installert effekt på 519 MW, er Statkrafts største vindkraftprosjekt i Sør-Amerika og vil mer enn doble vår produksjonskapasitet for fornybar kraft i Brasil. Total investering er estimert til 4,2 milliarder kroner og prosjektet ventes ferdigstilt i juni 2023.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: Arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Pressetalsperson Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

  

 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 17 land.

 

Vedlegg