Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2017

04 mai, 2017

Sterkt resultat

(Oslo, 4. mai 2017) Statkraft oppnådde i første kvartal 2017 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 5186 millioner kroner, en økning på 1185 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2749 millioner kroner.

Økningen i EBITDA ble hovedsakelig drevet av økte bidrag fra Statkrafts markedsoperasjoner. Effekten av høyere nordiske kraftpriser ble motvirket av lavere kraftproduksjon og valutaeffekter.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 31,2 EUR/MWh i første kvartal. Dette var en økning på 30 % sammenlignet med prisnivået vi opplevde i samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 17,1 TWh. Det er en reduksjon på 12 % sammenlignet med første kvartal i 2016, som hadde rekordhøy produksjon. Vannkraftproduksjonen gikk ned med 2,8 TWh som følge av lavere produksjon i Norden. Produksjonen fra gasskraftverkene økte med 0,3 TWh som følge av bedre marginer mellom gass- og strømpris. Produksjon av vindkraft økte med 0,2 TWh.

- Statkrafts kraftverk fortsetter å bidra med solide kontantstrømmer. Økningen i underliggende driftsresultat før avskrivninger og resultat etter skatt var primært drevet av økte bidrag fra markedsoeprasjonene. Vi er fornøyde med å se at avkastningen på sysselsatt kapital overstiger 9 %, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Driftskostnadene ble redusert primært som følge av lavere eiendomsskatt i Norge og Sverige, samt valutaeffekter.

Statkrafts forbedringsprogram er i rute og vil fremover bidra til et sterkere og mer konkurransekraftig konsern.

Statkraft solgte sin eierandel på 25 % i havvindprosjektene på Doggerbank i Storbritannia. Dette er i tråd med Satkrafts strategi om å selge eiendeler innen havbasert vind for å styrke den finansielle soliditeten.

For ytterligere informasjon:
Kapitalmarkene:
Stephan Skaane, tlf: 905 13 652, e-post:Stephan.skaane@statkraft.com
Yngve Frøshaug, tlf: 900 23 021, e-post: Yngve.Froshaug@statkraft.com

Media:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952,
e-post: bente.engesland@statkraft.com

or www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3800 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12