Statkraft AS: Vedtatt årsregnskap 2015

17 mar., 2016

Styret i Statkraft AS har vedtatt endelig årsregnskap for 2015. Konsernets årsresultat er identisk med det foreløpige årsresultatet som ble offentliggjort 4. februar 2016.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Kontaktpersoner:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12